Hel- eller halvförsäkring: Vad är skillnaden?

Din bil måste enligt lag ha en trafikförsäkring. Utöver det kan du välja en halvförsäkring eller en helförsäkring till din bil. Det som skiljer dem åt är att en helförsäkring ger ett skydd för vagnskador – skador på din egen bil vid en trafikolycka eller någon annan så kallad yttre olyckshändelse.

Vad ingår i halvförsäkring?

Halvförsäkringen innehåller den grundläggande bilförsäkringen som du måste ha för att få köra din bil. Förutom trafikförsäkringen innehåller den även skydd för till exempel stöldskador, assistans och räddning, och maskinskada.

Halvförsäkringen täcker däremot inte skador som din bil fått genom en trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse. För att få skydd för det behöver du en helförsäkring.

Allt det här ingår

Glasskador genom exempelvis stenskott

Du får ersättning för glasrutor (inte strålkastarglas) som spräckts eller krossats, till exempel genom stenskott. Med tilläggsförsäkringen MER får du dessutom betalt om glaset skadats genom skadegörelse. Har du en helförsäkring täcks både glasskador vid trafikolyckor och skadegörelse.

Inbrott i bilen eller bilstöld

Du får ersättning om du får inbrott i bilen eller om bilen blir stulen. Om bilen har stulits får du ersättning först en månad efter din skriftliga skadeanmälan, om den inte har hittats innan dess. Hittas din bil med skador, eller om den skadats vid ett stöldförsök, får du betalt också för sådana skador.

Assistans och räddning vid bärgning eller bogsering

Du kan få assistans vid bärgning eller bogsering vid en trafikolycka, eller om bilen råkar ut för driftstopp som till exempel punktering. Vi hjälper även till med bärgning om nycklarna har förlorats, skadats eller blivit inlåsta.

I vissa fall kan du också få betalt för hemtransport av föraren och passagerarna. Du får även betalt för transport av släp- eller husvagn, även om de skulle vara försäkrade i ett annat försäkringsbolag.

Rättsskydd

Bilens ägare, eller den som kör bilen, kan få betalt för ombuds- eller advokatkostnader och rättegångskostnader. Det kan till exempel handla om tvister i samband med en trafikskada eller vid köp, försäljning eller reparation av bilen.

Kris

Om du till exempel efter en trafikolycka hamnar i en krissituation, får du betalt för behandling hos psykolog.

Maskinskada och elektronik

Den här delen av försäkringen gäller för bilar som är högst åtta år gamla eller som har körts längst 120 000 kilometer. Så snart någon av dessa gränser har uppnåtts upphör skyddet.

Om maskinskadeskyddet gäller för din bil får du betalt för skador som påverkar bilens funktion, till exempel motor, startmotor, generator, kylsystem och kraftöverföring.

Med elektronikskyddet kan du till exempel få ersättning för skador på säkerhetssystem, komfortsystem och elektroniska system för kommunikation och information.

Allrisk för din bil

En allriskförsäkring, eller drulleförsäkring som det ofta kallas, ger ersättning vid plötsliga och oförutsedda skador på din bil, till exempel om du skulle ha tankat bensin i en dieselbil – eller om du tappat bort eller skadat din bilnyckel.

Allriskförsäkringen gäller även kupéskada, vilket innebär inredning och fast monterad utrustning i kupé och bagageutrymme. Skyddet för kupéskada gäller endast för personbilar som är högst åtta år gamla.

Bilbrand

Du får betalt för skador genom brand, blixtnedslag eller explosion. Du kan också få ersättning för skador på elektriska kablar som orsakats av kortslutning.

Helförsäkring – inkluderar även vagnskadeförsäkring

Helförsäkringen täcker samma situationer och omfattar samma utrustning som halvförsäkringen men med skillnaden att den också täcker vagnskada. Du kan alltså få ersättning för skador på din egen bil vid en trafikolycka, skadegörelse eller vid yttre olyckshändelse. Även om du själv skulle råka orsaka olyckan.

Vagnskada

Ersätter skador på din egen bil vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid annan så kallad yttre olyckshändelse och vid skadegörelse.

Helförsäkringen täcker till exempel skador du fått på din bil om du backat in i en stolpe eller råkat ut för skadegörelse. Den ersätter även glasskador du fått efter exempelvis en trafikolycka.

Helförsäkringen ger dessutom ett skydd för bilen om den blir skadad när den transporteras på till exempel en båt. Om du har en takbox (som är monterad) så skyddas den också av vagnskadeförsäkringen.

Teckna helförsäkring

Tilläggsförsäkring MER

Den här tilläggsförsäkringen är bland annat till för dig som alltid vill ha tillgång till bil. MER-försäkringen betalar 75 procent av kostnaden för en hyrbil om din bil går sönder eller blir stulen. Du får behålla hyrbilen under reparationstiden men högst i 60 dagar. Du kan också välja att få kontant ersättning istället för hyrbil.

För att teckna MER-försäkringen ska bilen ha en halv- eller helförsäkring.

I MER-försäkringen ingår

  • hyrbil eller kontant ersättning om din bil blir skadad eller stulen
  • lägre självrisk om du krockar med till exempel älg eller rådjur
  • lägre självrisk om du råkar ut för skadegörelse på din bil.

Försäkring för andra fordon

Vill du försäkra något annat fordon än en bil? Då gäller samma sak som för våra bilförsäkringar. I halvförsäkringen ingår, utöver trafikförsäkringen, normalt sett även skydd för bland annat stöldskador, assistans och räddning, och maskinskada. Helförsäkringen täcker även vagnskada.

Läs mer om våra olika motorförsäkringar för andra fordon