Husbilsförsäkring

Tryggare semester när husbilen är rätt försäkrad

Räkna & köp husbilsförsäkring

Så behandlar vi personuppgifter
  • Maskinskador ersätts upp till 8 år eller 12 000 mil
  • Vi ersätter personlig egendom upp till 20 000 kr
  • Assistans dygnet runt vid driftstopp

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om husbilsförsäkring

En tryggare semester med vår husbilsförsäkring

En husbilsförsäkring är till för att skydda dig själv, din husbil och dina medtrafikanter. Under semestern blir husbilen ditt andra hem. Där förvaras fastmonterad utrustning och en hel del annat som drar tjuvar till sig.

Grunden i våra försäkringar är trafikförsäkringen som alla bilar måste ha enligt svensk lag. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på andras egendom.

För att skydda dig för exempelvis brand-, glas- och stöldskador behöver du en halvförsäkring. Halvförsäkringen ger också skydd om du behöver bärgning eller bogsering. En helförsäkring innehåller förutom allt som ingår i halvförsäkringen skydd för vagnskador – skador på din husbil vid en trafikolycka eller någon annan så kallad yttre olyckshändelse.

Om trafikförsäkring

Vilken försäkring ska du välja?

Vilken försäkring som passar dig beror bland annat på åldern och värdet på din husbil. Har du en ny husbil rekommenderar vi att du skaffar en halvförsäkring om din husbil har så kallad vagnskadegaranti. När vagnskadegarantin går ut bör du ha en helförsäkring för att få det bästa skyddet.

Visste du att...

Med halvförsäkringen kan du få ersättning om din husbil skadas eller blir obrukbar så att du blir tvungen att avbryta din semester.


Vad ingår i husbilsförsäkringen?

Innehåll Innehåll
Helförsäkring Hel
Halvförsäkring Halv
Trafikförsäkring Trafik

Ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter också skador du orsakar på annans egendom. Du får ingen ersättning för skador på ditt eget fordon eller egendom i fordonet.

Självrisk: 1 000 kr.
För juridisk person är självrisken 3 500 kr. Om föraren är under 24 år tillkommer en självrisk på 1 000 kr.

Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

Självrisk: 1 500 kr

Ersätter om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av en spricka eller ett stenskott.

Självrisk: 1 500 kr.
Om du väljer att reparera rutan istället för att byta den är självrisken 200 kr.

Om din husbil blir stulen eller om du får inbrott i husbilen. 

Självrisk: 1 800 kr.
Blir din husbil stulen när den har en aktiverad spårningsutrustning som vi godkänt, slipper du självrisken helt.

Bärgning, räddning och bogsering om husbilen får driftstopp, som till exempel punktering.

Självrisk: 1 500 kr

Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.

Självrisk: 20 % av kostnaden, minst 1 000 kr.

Om du krävs på skadestånd.

Självrisk: 600 kr

Fel på motor och elektronik, som trasig kamkedja eller fel på kyl- och värmesystem. Gäller för husbilar som är högst åtta år gamla eller som har körts längst 12 000 mil.

Självrisk: 3 000 kr upp till 6 000 mil, 5 000 kr upp till 10 000 mil, 7 000 kr upp till 12 000 mil.

Om du behöver träffa en psykolog efter till exempel en trafikolycka.

Ingen självrisk.

Skador på din husbil vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel vid dikeskörning, skadegörelse eller när husbilen transporteras på båt.

En extra självrisk på 10 000 kronor vid vagnskada om det var en annan förare än försäkringstagaren som framförde husbilen. Gäller inte om den andra föraren är folkbokförd på samma adress som ägaren.

Självrisk: Du väljer själv 3 000 kr eller 5 000 kr.
Om föraren är yngre än 24 år och inte är den registrerade ägaren av fordonet tillkommer en självrisk på 1 000 kronor.

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och de som är passagerare eller kör din husbil. Försäkringen gäller inte om du registrerar och försäkrar husbilen på en annan person än ägaren.

Tänk på att försäkra din husbil från dag ett

Du måste försäkra din husbil från och med samma dag du köper den. Den gamla ägarens försäkring gäller inte.

Vad påverkar priset på husbilsförsäkringen?

Varje husbilägare som har sin försäkring hos oss ska ha ett så rättvist pris som möjligt. Därför tar vi hänsyn till följande faktorer:

  • Husbilens totalvikt
  • Din ålder
  • Vilken självrisk du väljer

Gäller bilförsäkringen utomlands?

Vår husbilförsäkring gäller i alla EU- och EES-länder. Försäkringen gäller även i de länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet. De länder som är anslutna hittar du på Trafikförsäkringsföreningens webbplats. Trafikförsäkringen gäller dessutom alltid i hela världen för skador som ett svenskregistrerat fordon orsakat.

Att resa utomlands med din husbil

Trafikförsäkringsföreningens webbplats


Viktig information om husbilsförsäkringen

Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig.


Är du redan kund?

Logga in för att se dina försäkringar

När du loggar in på Mina sidor får du en överblick över dina aktuella försäkringar. Du kan också enkelt hantera din ekonomi med full tillgång till alla dina banktjänster.

 

Anmäl skada

Har du råkat ut för skada eller drabbats av inbrott kan du anmäla det direkt. 

Mer om skadeanmälan