Entusiastbil

Entusiastförsäkring för din veteranbil eller hobbybil

Gäller hela året - slipp ställa av och på bilen
Skräddarsydd för äldre bilar i fint skick
Alltid helförsäkrad – fullt skydd, även under utställningar

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Innehåll Innehåll
Självrisk Självrisk
Ingen självrisk* Ingen självrisk*

Personskador och skador på andras egendom.

1 800 kr 1 800 kr

Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

35 % av skadekostnaden, lägst 1 000 kr 35 % av skadekostnaden, lägst 1 000 kr

Om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av en spricka eller ett stenskott.

Se separat tabell Se separat tabell

Beror på entusiastbilens marknadsvärde.

1 500 kr 1 500 kr

Bärgning, räddning och bogsering om bilen får driftstopp, som till exempel punktering eller brist på drivmedel. 

20 % av skadekostnaden, lägst 1 000 kr 20 % av skadekostnaden, lägst 1 000 kr

Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.

* Om föraren är yngre än 24 år och inte är den registrerade ägaren av fordonet tillkommer en självrisk på 1 000 kronor.

En bilförsäkring för dig som har bilen som hobby

Entusiastförsäkringen är en bilförsäkring som är skräddarsydd för unika, ofta äldre personbilar i fint skick.

Entusiastförsäkringen är en av de mest förmånliga försäkringar som finns för veteranbilar som är minst 20 år gamla.

Försäkringen gäller hela året så du slipper ställa av och på bilen. Med vår entusiastförsäkring är din bil helförsäkrad. Det innebär att den har trafik-, brand-, glas-, stöld-, räddnings-, rättsskydd-, kris- och vagnskadeförsäkring.

Ansök om Entusiastförsäkring

Ansökan och besiktning

 1. Fyll i och skicka in ansökan och bilder till oss.
 2. När vi fått din ansökan gör vi en bedömning om bilen uppfyller kraven för en entusiastförsäkring.
 3. När vi granskat uppgifterna från dig kan bilen bli godkänd för entusiastförsäkring.

Om du inte kör bilen

Renoverar du bilen eller om du aldrig kör den i trafik har vi en särskild försäkring. Den gäller för utställning och renovering och omfattar allt som beskrivs i helförsäkringen, utom trafik- och räddningsskyddet.

Det här krävs för att kunna skaffa en Entusiastförsäkring

 • Du får inte använda bilen som bruksbil
 • Bilen ska stå i ett godkänt garage
 • Du kör max 500 mil per år
 • Du har monterat skadeförebyggande utrustning
 • Du har din boendeförsäkring samt bilförsäkring för din bruksbil (den bil du använder till vardags) hos oss*

* Om du ännu inte har din försäkring hos oss hjälper vi dig med detta i samband med din ansökan

Självrisk vid stöld av hela bilen och vagnskador
Maximalt marknadsvärde Självrisk - procent av prisbasbeloppet
100 000 kr 3 %
161 000 kr 5 %
322 000 kr 10 %
805 000 kr 15 %
1 449 000 kr 25 %

Frågor och svar

 • Om du har orsakat krocken och har trafikförsäkring eller halvförsäkring
  Din försäkring ersätter skadorna på det andra fordonet och personskador på dig och övriga inblandade.

  Om du har orsakat krocken och har helförsäkring
  Din försäkring ersätter skadorna på det andra fordonet och personskador på dig och övriga inblandade. Försäkringen ersätter även kostnaden för skadorna på din egen bil.

  Om ett annat fordon orsakat krocken ersätter det fordonets trafikförsäkring skadorna på dig och din bil.


  Hjälpte det här svaret dig? 116 av 219 har fått hjälp av svaret
 • Du får ersättning för kostnader om bilen blir stulen eller råkar ut för ett stöldförsök.


  Hjälpte det här svaret dig? 19 av 46 har fått hjälp av svaret
 • Enligt Trafikskadelagen är bilens ägare skyldig att ha bilen trafikförsäkrad (om den inte är avställd). Trafikförsäkringsföreningen tar ut en hög avgift av bilens ägare för den tid som bilen är oförsäkrad.


  Hjälpte det här svaret dig? 15 av 19 har fått hjälp av svaret