Entusiastbil

Entusiastförsäkring för din veteranbil eller hobbybil

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Innehåll Innehåll
Självrisk Självrisk
Ingen självrisk* Ingen självrisk*

Personskador och skador på andras egendom.

1 800 kr 1 800 kr

Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

35 % av skadekostnaden, lägst 1 000 kr 35 % av skadekostnaden, lägst 1 000 kr

Om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av en spricka eller ett stenskott.

Se separat tabell Se separat tabell

Beror på entusiastbilens marknadsvärde.

1 500 kr 1 500 kr

Bärgning, räddning och bogsering om bilen får driftstopp, som till exempel punktering eller brist på drivmedel. 

20 % av skadekostnaden, lägst 1 000 kr 20 % av skadekostnaden, lägst 1 000 kr

Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.

* Om föraren är yngre än 24 år och inte är den registrerade ägaren av fordonet tillkommer en självrisk på 1 000 kronor.

En bilförsäkring för dig som har bilen som hobby

Entusiastförsäkringen är en bilförsäkring som är skräddarsydd för unika, ofta äldre personbilar i fint skick.

Entusiastförsäkringen är en av de mest förmånliga försäkringar som finns för veteranbilar som är minst 20 år gamla.

Försäkringen gäller hela året så du slipper ställa av och på bilen. Med vår entusiastförsäkring är din bil helförsäkrad. Det innebär att den har trafik-, brand-, glas-, stöld-, räddnings-, rättsskydd-, kris- och vagnskadeförsäkring.

Ansök om Entusiastförsäkring

Ansökan och besiktning

 1. Fyll i och skicka in ansökan och bilder till oss.
 2. När vi fått din ansökan gör vi en bedömning om bilen uppfyller kraven för en entusiastförsäkring.
 3. När vi granskat uppgifterna från dig kan bilen bli godkänd för entusiastförsäkring.

Om du inte kör bilen

Renoverar du bilen eller om du aldrig kör den i trafik har vi en särskild försäkring. Den gäller för utställning och renovering och omfattar allt som beskrivs i helförsäkringen, utom trafik- och räddningsskyddet.

Det här krävs för att kunna skaffa en Entusiastförsäkring

 • Du får inte använda bilen som bruksbil
 • Bilen ska stå i ett godkänt garage
 • Du kör max 500 mil per år
 • Du har monterat skadeförebyggande utrustning.
Självrisk vid stöld av hela bilen och vagnskador
Maximalt marknadsvärde Självrisk - procent av prisbasbeloppet
100 000 kr 3 %
161 000 kr 5 %
322 000 kr 10 %
805 000 kr 15 %
1 449 000 kr 25 %

Frågor och svar

 • Försäkringar

  Det avtal du tecknade när du försäkrade din bil hos oss gäller i ett år. Du kan byta försäkringsbolag vid din försäkrings årsförfallodag eller när du byter bil. Detta gäller oavsett om du betalar din försäkring månads-, halvårs- eller årsvis.


  Hjälpte det här svaret dig? 14 av 23 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Om felet till olyckan är ditt ersätter trafikförsäkringen, som är obligatorisk, skadorna på den andra bilen och personskador på dig och övriga inblandade. Har du en helförsäkring ersätter försäkringen även kostnaden för skadorna på din bil. Om det är den andra bilen som orsakat olyckan ersätter den bilens trafikförsäkring skadorna på dig och din bil.


  Hjälpte det här svaret dig? 25 av 43 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Du får ersättning för kostnader om bilen blir stulen eller råkar ut för ett stöldförsök.


  Hjälpte det här svaret dig? 9 av 25 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Ja, men du får även ersättning om glaset går sönder vid en trafikolycka.


  Hjälpte det här svaret dig? 16 av 18 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Enligt Trafikskadelagen är bilens ägare skyldig att ha bilen trafikförsäkrad (om den inte är avställd). Trafikförsäkringsföreningen tar ut en hög avgift av bilens ägare för den tid som bilen är oförsäkrad.


  Hjälpte det här svaret dig? 6 av 7 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Nej, det behöver du inte. Transportstyrelsen meddelar oss att du sålt din bil och vi avslutar då din försäkring. De pengar som blir över betalar vi tillbaka till dig.


  Hjälpte det här svaret dig? 11 av 13 har fått hjälp av svaret