Inbrott och stöld

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Ytterdörr

Det är viktigt att din altandörr och din ytterdörr har godkända lås. På så sätt kan du försvåra möjligheten till ett lyckat inbrott i ditt hem.

DNA-märkning

Avskräck tjuvarna och unterlätta för polisen.  Den senaste metoden – och kanske den mest effektiva – är DNA-märkning. Det avskräcker tjuvarna eftersom hälarna inte vill ta emot föremål med den här typen av märkning. DNA-märkningen syns inte för blotta ögat och är svår för tjuvarna att avlägsna. DNA-koden gör det enkelt för polisen att spåra stöldgodsen.

Larm

Ett larm är en bra förebyggande åtgärd som kan förhindra eller skrämma bort någon som försöker bryta sig in. Här kan du läsa mer om olika inbrottslarm och andra metoder för att motverka inbrott.

Webbshop - säkerhetsprodukter

I vår webbshop du kan köpa bra säkerhetsprodukter för att öka säkerheten i din vardag.

Fönster

Läs mer om hur du kan öka skyddet för de fönster som vanligtvis är lättillgängliga för en tjuv. Med enkla åtgärder som belysning och lås kan du minska risken för inbrott.

Förebygg inbrott och stöld

Här hittar du mer information om hur du försvårar för tjuven och förebygger inbrott.