Skydd mot översvämning

Kraftiga skyfall, men även massiv snösmältning kan leda till översvämningar. Källaren är extra utsatt, men även andra delar av ditt hus och ägodelar kan ta skada. Så här kan du minska riskerna.

5 sätt att skydda dig mot översvämning

Ha koll på det här så kan du minska risken för att ditt hus och ägodelar tar skada vid en översvämning.

 1. Se över källaren

  Det blir lätt översvämning i källare - ställ upp sådant som står på golvet på hyllor eller flytta det till vindsförråd.

 2. Koll på tak och rännor

  Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar. Kontrollera även taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.

 3. Kolla upp dina golvbrunnar

  Golvbrunnar kan ställa till problem om du inte har backventiler - se till att ha filtar och något tungt att ställa ovanpå för att stoppa vatten från att komma in.

 4. Marken runt huset

  Se till att marken runt ditt hus lutar bort från huset och att kantstenar på gatan inte saknas så att rännstensvattnet rinner in mot ditt hus.

 5. Parkera bilen smart

  Flytta på bilen om den står på en plats som är placerad lågt.

 

Om vatten redan tränger in i huset

 • Bryt strömmen eftersom vattnet kan vara strömförande.
 • Försök avleda vattnet genom att göra ett enkelt dike.
 • Täta ventiler och andra öppningar.
 • Om vattnet kommer in via golvbrunnarna - tryck in en filt eller handduk i brunnen och lägg en rejäl tyngd på minst tio kilo ovanpå.
 • Torka, pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt.
 • Kontakta Räddningstjänsten på larmnumret 112 om läget blir för besvärligt.

Var rädd om bilen vid skyfall

 • Kör inte bil i stora vattensamlingar.
 • Om du blir stående i vatten, stäng av motorn och tändningen direkt. När vattnet når golvhöjd skadas elektroniken.
 • Om bilen blir skadad av vattnet, se till att den snabbt kommer till verkstad.

Är huset skadat av vatten?

 • Hyr eller köp en avfuktare och ställ den i de fuktskadade utrymmena så fort som möjligt. Spara alla kvitton.
 • Dokumentera skadorna efter översvämningen, ta foto eller filma.
 • Släng ingenting innan du har kontaktat oss och fått besked om hur du ska göra.
 • Var noga med att tvätta dig och göra rent allt som varit i kontakt med översvämmat vatten.

Har du fått skador – anmäl dem här

Så här gäller din försäkring vid översvämning

Villa- eller fritidshusförsäkring gäller om dina saker skadas vid ett skyfall om det rinner in vatten genom fönster, dörrar och ventiler eller om vatten tränger upp genom avloppsledning inomhus. Du kan också få ersättning för merkostnader för annat boende om din bostad förstörs av översvämningsskadan.

Våra hemförsäkringar

Så här gäller din bilförsäkring vid översvämning

Om du har helförsäkring eller gällande vagnskadegaranti kan du få ersättning för skadorna på bilen om vattensamlingen kom plötsligt och oväntat.

Vår bilförsäkring