Vattenfelsbrytare

Med en vattenfelsbrytare hemma stängs inkommande vattnet till huset av både vid större och mindre läckage. En vattenfelsbrytare är det bästa du kan låta installera i ditt hus för att slippa få en stor vattenskada.

Varför ska du skaffa en vattenfelsbrytare?

Ett litet rör som spricker kan orsaka översvämning i hela ditt hus. De allra flesta vattenskador i hemmet beror på läckor i vattenledningar och kopplingar. Tyvärr blir de här typen av skador allt vanligare i våra bostäder. Efter en omfattande vattenskada går det ibland inte ens att bo kvar i bostaden under saneringen. Med en vattenfelsbrytare slipper du få en stor vattenskada och det blir lättare att reparera i tid.

Hur fungerar den?

Om ett läckage uppstår, stängs inkommande vatten av för att förhindra en vattenskada. Dessutom kan enheten automatiskt testa om ledningssystemet är tätt för att tidigt upptäcka även små läckage. Den känner även av små flöden på 0,5 liter per timme. Monteringen görs på huvudvattenledningen efter vattenmätaren. Kontakta oss eller din lokala VVS-installatör om du vill veta mer om produkten.

Vad kostar en vattenfelsbrytare?

Det finns flera modeller på marknaden. Allt ifrån enklare modeller till avancerade modeller där husägare kan stänga av inkommande vatten via sitt inbrottslarm.

Priset för en vattenfelsbrytare är 6 000-10 000 kronor. Det är en god investering om man ställer det mot kostnaden för en vattenskada i din bostad.

Komplettera vattenfelsbrytaren med detektorer

Själva vattenfelsbrytaren placeras på huvudvattenledningen men för att säkra upp dina vattenledningar i hemmet kan du placera ut detektorer som känner av läckage lokalt och kommunicerar det tillbaka till vattenfelsbrytaren som då varnar och stänger av vattnet.

Montering

Monteringen görs på huvudvattenledningen efter vattenmätaren. I vår broschyr Bygg bort vattenskadorna hittar du mer information om du vill fördjupa dig, se sidan 13-14.

Kontakta oss eller din lokala VVS-installatör om du vill veta mer om produkten.

Läckagebrytare

Läckagebrytare sätter du på varm och kallvatten lokalt vid ett ställe i huset, vanligtvis i köket. Till läckagebrytaren är det sensorer som pratar med brytaren, läcker det ut vatten, stängs vattnet av lokalt. Däremot stänger det inte av allt vatten, dvs. du kan duscha samtidigt.

Mer information om du vill fördjupa dig

Visste du att...

Vattenskador är den enskilt största skadekostnaden i våra bostäder. Den vanligaste orsaken är läckage på ledningar för kall- och varmvatten.