Exempel på ersättning

Hur fungerar det när jag får ersättning från min barnförsäkring? För att du ska få en bild av hur barnförsäkringen fungerar har vi tagit fram ett exempel på ersättning här.

Erik sju år kommer akut till sjukhuset, blir inskriven och får stanna i 14 dagar. Erik får diagnosen diabetes och behöver insulinbehandling. Därefter vårdas han hemma i 30 dagar.

Försäkringskassan beslutar att Eriks föräldrar får ett halvt vårdbidrag i två år och därefter en fjärdedels vårdbidrag i ytterligare fem år. Vi bedömer att Eriks diabetes ger en 15 procentig medicinsk invaliditet men att den inte kommer att påverka hans arbetsförmåga i framtiden.

Med vår barnförsäkring får Erik och hans föräldrar totalt cirka 597 547 kronor skattefritt.

Akutvårdsersättning – 710 kronor

  • Ersättning för sjukhusvistelse – 7 952 kronor
  • Ersättning för vård i hemmet – 17 040 kronor
  • Halvt kostnadsbidrag i två år – 104 060 kronor
  • En fjärdedels kostnadsbidrag i fem år – 130 075 kronor
  • Medicinsk invaliditetsersättning – 354 750 kronor

Exemplet bygger på att Eriks föräldrar har valt en försäkring som kostar cirka 200 kronor per månad och har ett försäkringsbelopp på 50 prisbasbelopp. 

Prisbasbeloppet 2020 är 47 300 kronor.