Ansvarsfulla investeringar inom Länsförsäkringar Liv

Välkomna till Liv och Kapitalförvaltningens sida om arbetet med ansvarsfulla investeringar i traditionella förvaltningsformer.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Länsförsäkringar Liv presenterar här hållbarhetsrelaterad information om våra traditionella förvaltnings­former. Informationen rör förvaltnings­formerna som har hållbarhetsrelaterade mål, utöver det övergripande målet att långsiktigt skapa största möjliga värde. Denna information är i enlighet med EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som utgör en del av EUs handlingsplan för en mer hållbar finansmarknad. Detaljer om hur Länsförsäkringar Liv styr och arbetar med hållbarhetsfaktorer i förvaltningen finns via de olika menyerna.