Forskningsfondens historia

Länsförsäkringar har under de senaste femtio åren finansierat forskning med över 170 miljoner kronor. Forskningspengarna har gått till över 200 forskningsprojekt vid svenska universitet, högskolor och oberoende forskningsinstitut.

Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond som är en stiftelse med egen styrelse bildades 1994. Syftet, nu som då, är att stödja forskning som kan minska och förebygga skador i samhället, Vi stödjer forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet vilket är en av delarna av vårt engagemang i det lokala samhället.

2014 gjordes en förflyttning från att mestadels ha finansierat mindre forskningsprojekt till att prioritera mer omfattande och fleråriga forskningsprojekt. Sedan dess har stiftelsen beviljat mer än 42 miljoner kronor till tio forskningsprojekt vid universitet, högskolor och oberoende forskningsinstitut.

2017 bildades en ny stiftelse, Länsförsäkringsgruppen Forsknings- & utvecklingsfond. Nyordningen gjordes för att Länsförsäkringar, utöver den skadeförebyggande forskningen, även ska kunna stödja forskning som kan bidra till att förbereda människor och samhälle på de förändringar som väntar i framtiden. 2018 bidrog länsförsäkringsbolagen och LFAB med 40 miljoner kronor till den nya stiftelsen. Pengarna är öronmärkta för forskningsstöd inom fem prioriterade områden:

Styrelse

Styrelsen för stiftelsen Länsförsäkringsbolagens forskningsfond består av följande personer:

Ordförande Eva Wetterdal, ordförande Länsförsäkringar Gotland
Ledamot Susanne Bergh, chef Kund och Kanalstöd, Länsförsäkringar AB
Ledamot Eva Julin Dombrowe, ordförande Länsförsäkringar Värmland
Ledamot Bengt Mattsson, ordförande Länsförsäkringar Blekinge
Ledamot Ricard Robbstål, vd Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
Ledamot Mats Åstrand, ordförande Länsförsäkringar Gävleborg