Länsförsäkringars Forskningsfond

Syftet med all forskning är att nå ny kunskap. Med ny kunskap vill vi förstå hur samhällsutvecklingen kan komma att påverka framtiden. Vi vill dessutom förebygga och förstå skador, både skador som finns idag och skador som vi tror kommer att finnas i framtiden.

Så här jobbar Forskningsfonden

Forskningsfonden finansierar behovsmotiverad och tvärvetenskaplig forskning av högsta internationella standard. Forskningen ska bedrivas vid universitet, högskolor och oberoende forskningsinstitut och resultaten är tillgängliga för alla.

Tre gånger om året görs utlysningar inom något av de fem forskningsområden Länsförsäkringar har valt.

Forskningsfonden har ingen möjlighet att hantera spontanansökningar, ansökningar kan bara beviljas i samband med utlysningar.

Forskningsfondens historia och vår styrelse

Aktuella forskningsprojekt

Svensk regionalekonomisk utveckling och omvandling

Kerstin Enflo, forskare vid Lunds universitet, projektleder Svensk regionalekonomiskutveckling och omvandling: dåtid, nutid och framtid, finansierad avLänsförsäkringars forskningsfond. I forskningsprojektet jämförs historiskt de långsiktiga effekterna av geografiska förutsättningar och naturresurser med effekterna av infrastruktursatsningar och institutionella förutsättningar.

Projektet analyserar även kommande regionala utmaningar i samband med dagens teknikskifte, inte minst automatisering, utnyttjande av Big Data och möjligheten till re-industrialisering. I filmen diskuterar Kerstin Enflo några forskningsresultat kring de ökade skillnaderna i tillväxt i olika län och hur trenden påverkar samhälle.

Vi finansierar forskning inom omårdet morgondagens samhälle

Alltid uppdaterad med Samhällssnackarna och nyhetsbrev

Du vet väl att Länsförsäkringars Forskningsfond både har en egen pod och ett alldeles eget nyhetsbrev?

I podden Samhällssnackarna träffar du forskare och andra spännande yrkespersoner från näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Mestadels handlar ämnet om samhället vi bor i, om hur det fungerar idag och hur det kanske kan fungera lite bättre imorgon. Den gemensamma nämnaren är trygghet, både på längden och tvären.

I nyhetsbrevet hittar du senaste nytt och populärvetenskapliga artiklar om den forskning vi stöder. I varje nummer tar vi också pulsen på en av forskarna bakom projekten.

Vill du prenumerera? Skicka ett mejl till forskning@lansforsakringar.se

Podcasten Samhällssnackarna