Utlysningar

Tre gånger om året görs utlysningar inom något av de fem forskningsområden Länsförsäkringar har valt.

Utlysning: Forskningsprojekt om trafiksäkerhet

Utlysningen för trafiksäkerhet är stängd.

Läs mer här

Utlysning: Forskningsprojekt om ömsesidighet

Länsförsäkringars Forskningsfond utlyser forskningsmedel på temat ömsesidighet och prissättning i skadeförsäkringsrörelsen. Utlysningen fokuseras kring följande frågeställningar: Historisk och samtida prissättningslogik i ömsesidiga skadeförsäkringsbolag. Vägvalsproblematik i ömsesidiga skadeförsäkringsbolag. Möjliga prissättningsmodeller/-logik för ömsesidiga skadeförsäkringsbolag i tider av ökad individualisering och digitalisering. Ansökningsprocessen för forskningsmedel är indelad i två steg.

Läs mer här

Utlysning: Forskningsprojekt om samhällspolarisering

Utlysningen för samhällspolarisering är stängd.

Läs mer här