Hållbarhetsarbete inom fondförvaltning

Länsförsäkringar Fondförvaltning är genom sina fonder investerade i ett stort antal bolag över hela världen och det är vår övertygelse att det är de bolag som jobbar integrerat med ekonomi, miljö och sociala frågor som kommer att vara de bästa investeringarna över tid.   

Länsförsäkringar Fondförvaltning har undertecknat PRI (Principles for Responsible Investments), vilket är FNs principer för ansvarsfulla investeringar.

Bolagsstämmor

Länsförsäkringar Fondförvatlning strävar efter att delta på bolagsstämmor och utnyttja sin rösträtt i bolag där fonderna tillhör de största ägarna eller där det av andra skäl bedömts som väsentligt att närvara och rösta på bolagsstämman.

Under perioden 2019-07-01 till 2020-06-30 har Länsförsäkringar Fondförvaltning röstat på 78 bolagsstämmor.

Valberedningar

Länsförsäkringar Fondförvaltning är genom fonderna stora ägare i ett flertal noterade börsbolag. Valberedningen har till uppgift att ta fram ett förslag till kommande årsstämman på stämmordförande, antal styrelseledamöter och antal revisorer, styrelse och revisorer, deras arvoden samt instruktion till nästa års valberedning. I normalfallet utgörs valberedningen av en representant från de tre största aktieägarna och styrelsens ordförande.

Inom sig utser valberedningen en ordförande som inte är styrelsens ordförande eller styrelseledamot. Valberedningens förslag lämnas skriftligen inför årsstämman i form av ett motiverat yttrande och redovisas dessutom muntligen av ordföranden i valberedningen på årsstämman för aktieägarna. Det är viktigt att vi säkerställer att börsbolagen som fonderna äger får bästa möjliga förutsättningar att utvecklas positivt genom att nominera duktiga, engagerade och kompetenta styrelseledamöter.

Länsförsäkringar Fondförvaltning tackar i normalfallet alltid ja till förfrågningar att ingå i valberedningar. Vi verkar för att styrelserna har en bra sammansättning av kompetenser som speglar bolagets behov och att det finns en mångfald av kompetenser i styrelsen som kompletterar varandra, jämn könsfördelning och att de har tid och engagemang för uppdraget. Vi försöker också hålla ner antalet styrelseledamöter och verkar för att arvodena till styrelseledamöterna är marknadsmässiga.

För mer information, se Länsförsäkringar Fondförvaltnings ägarstyrningsrapport.

Vid frågor kontakta ägaransvarig, Johannes Wingborg, 08-588 407 03.

Länsförsäkringar Fondförvaltning finns representerat i dessa bolags valberedningar.

Bolag där Länsförsäkringar Fondförvaltning finns representerade inför årsstämmorna under 2021

Bolag Bolag
Länsförsäkringar Fondförvaltnings representant Länsförsäkringar Fondförvaltnings representant
Kommentar Kommentar
Amasten Holding Amasten Holding
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
Boozt Boozt
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
Catena Fastigheter Catena Fastigheter
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
Castellum Castellum
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
Cibus Nordic Real Estate Cibus Nordic Real Estate
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
Ordförande Ordförande
Corem Property Group Corem Property Group
Sofia Aulin Sofia Aulin
Fabege Fabege
Eva Gottfridsdotter-Nilsson Eva Gottfridsdotter-Nilsson
FastPartner FastPartner
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
Hexatronic Group Hexatronic Group
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
I-tech I-tech
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
JM JM
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
John Mattson John Mattson
Magnus Strömer Magnus Strömer
Klövern Klövern
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
Magnolia Bostad Magnolia Bostad
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
Nexam Chemical Holding Nexam Chemical Holding
Eva Gottfridsdotter-Nilsson Eva Gottfridsdotter-Nilsson
Ordförande Ordförande
NP3 Fastigheter NP3 Fastigheter
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
Ordförande Ordförande
Nyfosa Nyfosa
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
Ordförande Ordförande
K-fastigheter K-fastigheter
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
Scandi Standard Scandi Standard
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
SSM SSM
Sofia Aulin Sofia Aulin
Trianon Trianon
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
Tre Kronor Property Investment Tre Kronor Property Investment
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
Ordförande Ordförande