Hållbarhetsarbete inom Länsförsäkringar Fondförvaltning

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar

Länsförsäkringar Fondförvaltning är genom sina fonder investerade i ett stort antal bolag över hela världen och det är vår övertygelse att det är de bolag som jobbar integrerat med ekonomi, miljö och sociala frågor som kommer att vara de bästa investeringarna över tid. Länsförsäkringar Fondförvaltning har undertecknat PRI (Principles for Responsible Investments), vilket är FNs principer för ansvarsfulla investeringar.


Bolagsstämmor

Viktigt med närvaro på bolagsstämmor

Länsförsäkringar Fondförvatlning strävar efter att delta på bolagsstämmor och utnyttja sin rösträtt i bolag där fonderna tillhör de största ägarna eller där det av andra skäl bedömts som väsentligt att närvara och rösta på bolagsstämman.

Under perioden 2017-07-01 till 2018-06-30 har Länsförsäkringar Fondförvaltning röstat på 60 bolagsstämmor varav 44 var i Sverige.

Läs mer om bolagsstämmor


Valberedningar

Viktigt att påverka styrelsers sammansättning

Länsförsäkringar Fondförvaltning är genom fonderna stora ägare i ett flertal bolag och har därför inflytande över styrelsesammansättningen och styrelseledamötenas arvoden. Det är viktigt att vi säkerställer att börsbolagen som fonderna äger får bästa möjliga förutsättningar att utvecklas positivt genom att nominera duktiga, engagerade och kompetenta styrelseledamöter.

Inför årsstämmorna under våren 2019 har Länsförsäkringar Fondförvaltning ingått i 18 valberedningar. I första hand är det bolag inom fastighetssektorn där fonderna är stora ägare. Vi verkar för att styrelserna har en bra sammansättning av kompetenser som speglar bolagets behov och att kompetenserna i styrelsen kompletterar varandra, mångfald bland ledamöterna, jämn könsfördelning och att de har tid och engagemang för uppdraget. Vi försöker också hålla ner antalet styrelseledamöter och verkar för att arvodena till styrelseledamöterna är marknadsmässiga.

Andelen kvinnor i de sexton bolag där Fondbolaget ingick i valberedningar uppgick till 37 procent (38). Valberedningen för det finska börsnoterade Hoivatilat erhöll en utmärkelse av det finska Aktiefrämjandet, Aalto University och Stanton Chase. Varje bolag är unikt och vi hänvisar till respektive valberednings motiverade yttrande för motiven till styrelsesammansättningen. Vid generella frågor hänvisar vi till ägaransvarig, Johannes Wingborg (08-588 407 03).

Valberedningar & ersättningar

Tabell. Valberedningar under 2019 och 2018.

Bolag

Börsvärde, miljarder kr

Valberedare

Kvinnor 2019

Kvinnor 2018

In

Ut

 

Hembla

15,7

Johannes Wingborg (ordf)

3 av(50%) av 6

3 av(60%) 5

Patrick Forslund

   

Amasten

3,1

Johannes Wingborg (ordf)

1 av (17%) 7

2 av (33%) 6

Stig Svedberg, ej obero.

Jonas Gradner, ej obero.

Elisabeth Norman

 

Tre Kronor Property

0,9

Johannes Wingborg (ordf)

2 av(40%) 5

1 av (25%) 4

Jenny Wärmé

   

SSM

0,3

Johannes Wingborg (ordf)

1 av(20%) av 5

1 av(20%) 5

-

-

 

Hoivatilat (Finland)

2,6

Johannes Wingborg

2 av(33%) av 6

1 av (17%) 6

Nathalie Clement

Paul Hartwall, ej obero.

Timo Pekkarinen, ej obero.

Harri Aho

 

Catena

9,5

Johannes Wingborg

3 av(43%) 7

3 av(43%) 7

Magnus Svärd, ej obero.

Bo Forsén

 

FastPartner

13,4

Johannes Wingborg

3 av (60%) 5

(ex. suppleant)

2 av(40%) 5

(ex. suppleant)

Cecila Vestin

Lars Wahlqvist

 

Magnolia Bostad

1,1

Johannes Wingborg

1 av (20%) 5

1 av(20%) 5

-

-

 

Nyfosa

10,0

Johannes Wingborg (ordf)

3 av (43%) 7

3 av( 43%) 7

Mats Andersson

Bengt Kjell

 

Corem Property Group

6,9

Sofia Aulin

2 av (33%) 6

2 av (33%) 6

-

-

Fabege

46,8

Eva Gottfridsdotter-Nilsson

3 av (50%) 6

4 av (50%) 8

-

Per Nuder

Anna Engebretsen, ej obero

Hemfosa

16,3

Eva Gottfridsdotter-Nilsson

4 av (50%) 8

4 av (57%) 7

Anneli Jansson

Anders Kupsu

Carl Mörk

Ulrika Valassi

Jens Engwall, ej obero

Nexam Chemicals

0,5

Eva Gottfridsdotter-Nilsson (ordf)

2 av (40%) 6

2 av (40%) 6

Mats Persson Ronnie Törnqvist

Daniel Röme, ej oberoende

Per-Ewe Wendel

Stendörren

3,3

Johannes Wingborg (ordf)

1 av (17%) 6

2 av (29%) 7

Henrik Orrbeck, ej obero

Anders Tägt

Jenny Wärme

Hans Runesten

Knut Poulsette, ej obero

Wihlborgs

21,0

Eva Gottfridsdotter-Nilsson

3 av (43%)7

3 av (43%) 7

-

-

NCAB

2,0

Sofia Aulin

2 av (29%) 7

2 av (29%) 7

-

-

Byggpartner i Dalarna

0,5

Eva Gottfridsdotter-Nilsson (ordf)

2 av (40%) 5

3 av (50%) 6

-

Louise Nilsson, ej obero

JM

13,0

Eva Gottfridsdotter-Nilsson

3 av (43%) 7

3 av (43%) 7

Kerstin Gilsbro

Annica Åhnäs

Kia Orback Pettersson

Åsa Söderström

     

41 av (37%) 111

42 av (38%) 111