Hållbarhetsarbete inom fondförvaltning

Länsförsäkringar Fondförvaltning är genom sina fonder investerade i ett stort antal bolag över hela världen och det är vår övertygelse att det är de bolag som jobbar integrerat med ekonomi, miljö och sociala frågor som kommer att vara de bästa investeringarna över tid.   

Länsförsäkringar Fondförvaltning har undertecknat PRI (Principles for Responsible Investments), vilket är FNs principer för ansvarsfulla investeringar.

Bolagsstämmor

Länsförsäkringar Fondförvatlning strävar efter att delta på bolagsstämmor och utnyttja sin rösträtt i bolag där fonderna tillhör de största ägarna eller där det av andra skäl bedömts som väsentligt att närvara och rösta på bolagsstämman.

Under perioden 2018-07-01 till 2019-06-30 har Länsförsäkringar Fondförvaltning röstat på 62 bolagsstämmor varav 48 var i Sverige.

Mer om bolagsstämmor

Valberedningar

Länsförsäkringar Fondförvaltning är genom fonderna stora ägare i ett flertal noterade börsbolag. Valberedningen har till uppgift att ta fram ett förslag till kommande årsstämman på stämmordförande, antal styrelseledamöter och antal revisorer, styrelse och revisorer, deras arvoden samt instruktion till nästa års valberedning. I normalfallet utgörs valberedningen av en representant från de tre största aktieägarna och styrelsens ordförande.

Inom sig utser valberedningen en ordförande som inte är styrelsens ordförande eller styrelseledamot. Valberedningens förslag lämnas skriftligen inför årsstämman i form av ett motiverat yttrande och redovisas dessutom muntligen av ordföranden i valberedningen på årsstämman för aktieägarna. Det är viktigt att vi säkerställer att börsbolagen som fonderna äger får bästa möjliga förutsättningar att utvecklas positivt genom att nominera duktiga, engagerade och kompetenta styrelseledamöter.

Länsförsäkringar Fondförvaltning tackar i normalfallet alltid ja till förfrågningar att ingå i valberedningar. Inför årsstämmorna till våren 2020 ingår en representant från Länsförsäkringar Fondförvaltning i nedanstående valberedningar. I första hand är det bolag inom fastighetssektorn där fonderna är stora ägare. Vi verkar för att styrelserna har en bra sammansättning av kompetenser som speglar bolagets behov och att det finns en mångfald av kompetense i styrelsen som kompletterar varandra, jämn könsfördelning och att de har tid och engagemang för uppdraget. Vi försöker också hålla ner antalet styrelseledamöter och verkar för att arvodena till styrelseledamöterna är marknadsmässiga. Valberedningen för det finska börsnoterade Hoivatilat erhöll under 2019 en utmärkelse av det finska Aktiefrämjandet, Aalto University och Stanton Chase för sitt valberedningsarbete inför årsstämman 2019.

Vid frågor kontakta ägaransvarig, Johannes Wingborg, 08-588 407 03.

Bolag där Länsförsäkringar Fondförvaltning finns representerade inför årsstämmorna under 2020

Bolag Bolag
Länsförsäkringar Fondförvaltnings representant Länsförsäkringar Fondförvaltnings representant
Kommentar Kommentar
Amasten Fastighet AB Amasten Fastighet AB
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
Boozt Boozt
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
Byggpartner i Dalarna Byggpartner i Dalarna
Eva Gottfridsdotter-Nilsson Eva Gottfridsdotter-Nilsson
Ordförande Ordförande
Catena Fastigheter Catena Fastigheter
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
Corem Property Group Corem Property Group
Sofia Aulin Sofia Aulin
Fabege Fabege
Eva Gottfridsdotter-Nilsson Eva Gottfridsdotter-Nilsson
FastPartner FastPartner
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
Hembla Hembla
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
Ordförande Ordförande
Hemfosa Hemfosa
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
Ordförande Ordförande
Hoivatilat Hoivatilat
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
Finland Finland
I-tech I-tech
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
JM JM
Eva Gottfridsdotter-Nilsson Eva Gottfridsdotter-Nilsson
John Mattson John Mattson
Magnus Strömer Magnus Strömer
Klövern Klövern
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
Magnolia Bostad Magnolia Bostad
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
Nexam Chemical Holding Nexam Chemical Holding
Eva Gottfridsdotter-Nilsson Eva Gottfridsdotter-Nilsson
Ordförande Ordförande
Nordic Waterproofing Holding Nordic Waterproofing Holding
Magnus Strömer Magnus Strömer
NP3 Fastigheter NP3 Fastigheter
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
Ordförande Ordförande
Nyfosa Nyfosa
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
Ordförande Ordförande
Pro Act Group Pro Act Group
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
Stendörren Stendörren
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
Ordförande Ordförande
SSM Holding SSM Holding
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
Ordförande Ordförande
Tre Kronor Property Investment Tre Kronor Property Investment
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
Ordförande Ordförande
Wihlborgs Wihlborgs
Eva Gottfridsdotter-Nilsson Eva Gottfridsdotter-Nilsson

Valberedningar och ersättningar 2018-2019

Bolag Bolag
Börsvärde, miljarder kr Börsvärde, miljarder kr
Valberedare Valberedare
Kvinnor 2019 Kvinnor 2019
Kvinnor 2018 Kvinnor 2018
In In
Ut Ut
Amasten Amasten
3,1 3,1
Johannes Wingborg (ordf) Johannes Wingborg (ordf)
1 av (17%) 7 1 av (17%) 7
2 av (33%) 6 2 av (33%) 6
Stig Svedberg, ej ober. Jonas Gradner, ej obero. Stig Svedberg, ej ober. Jonas Gradner, ej obero.
Elisabeth Norman Elisabeth Norman
Byggpartner i Dalarna Byggpartner i Dalarna
0.5 0.5
Eva Gottfridsdotter-Nilsson (ordf) Eva Gottfridsdotter-Nilsson (ordf)
2 av (40%) 5 2 av (40%) 5
3 av (50%) 6 3 av (50%) 6
- -
Louise Nilsson, ej obero. Louise Nilsson, ej obero.
Catena Catena
9,5 9,5
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
3 av (43%) 7 3 av (43%) 7
3 av (43%) 7 3 av (43%) 7
Magnus Svärd, ej obero. Magnus Svärd, ej obero.
Bo Forsén Bo Forsén
Corem Prosperity Group Corem Prosperity Group
6,9 6,9
Sofia Aulin Sofia Aulin
2 av (33%) 6 2 av (33%) 6
2 av (33%) 6 2 av (33%) 6
- -
- -
Fabege Fabege
46,8 46,8
Eva Gottfridsdotter-Nilsson Eva Gottfridsdotter-Nilsson
3 av (50%) 6 3 av (50%) 6
4 av (50%) 8 4 av (50%) 8
- -
Per Nuder Anna Engebretsen, ej obero. Per Nuder Anna Engebretsen, ej obero.
FastPartner FastPartner
13,4 13,4
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
3 av (60%) 5* 3 av (60%) 5*
2 av (40%) 5* 2 av (40%) 5*
Cecila Vestin Cecila Vestin
Lars Wahlqvist Lars Wahlqvist
Hembla Hembla
15,7 15,7
Johannes Wingborg (ordf) Johannes Wingborg (ordf)
3 av (50%) 6 3 av (50%) 6
3 av (50%) 6 3 av (50%) 6
Patrick Forslund Patrick Forslund
- -
Hoivatilat (Finland) Hoivatilat (Finland)
2,6 2,6
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
2 av (33%) 6 2 av (33%) 6
1 av (17%) 6 1 av (17%) 6
Nathalie Clement Paul Hartwall, ej obero. Nathalie Clement Paul Hartwall, ej obero.
JM JM
13,0 13,0
Eva Gottfridsdotter-Nilsson Eva Gottfridsdotter-Nilsson
3 av (43%) 7 3 av (43%) 7
3 av (43%) 7 3 av (43%) 7
Kerstin Gilsbro Annica Åhnäs Kerstin Gilsbro Annica Åhnäs
Magnolia Bostad Magnolia Bostad
1,1 1,1
Johannes Wingborg Johannes Wingborg
1 av (20%) 5 1 av (20%) 5
1 av (20%) 5 1 av (20%) 5
- -
NCAB NCAB
2,0 2,0
Sofia Aulin Sofia Aulin
2 av (29%) 7 2 av (29%) 7
2 av (29%) 7 2 av (29%) 7
- -
Nexam Chemicals Nexam Chemicals
0,5 0,5
Eva Gottfridsdotter-Nilsson (ordf) Eva Gottfridsdotter-Nilsson (ordf)
2 av (40%) 6 2 av (40%) 6
2 av (40%) 6 2 av (40%) 6
Mats Persson Ronnie Tömqvist Mats Persson Ronnie Tömqvist
Nyfosa Nyfosa
10,0 10,0
Johannes Wingborg (ordf) Johannes Wingborg (ordf)
3 av (43%) 7 3 av (43%) 7
3 av (43%) 7 3 av (43%) 7
Mats Andersson Mats Andersson
SSM SSM
0,3 0,3
Johannes Wingborg (ordf) Johannes Wingborg (ordf)
1 av (20%) 5 1 av (20%) 5
1 av (20%) 5 1 av (20%) 5
- -
Stendörren Stendörren
3,3 3,3
Johannes Wingborg (ordf) Johannes Wingborg (ordf)
1 av (17%) 6 1 av (17%) 6
2 av (29%) 7 2 av (29%) 7
Henrik Orrbeck, ej obero. Anders Tägt Henrik Orrbeck, ej obero. Anders Tägt
Tre Kronor Prosperity Tre Kronor Prosperity
0,9 0,9
Johannes Wingborg (ordf) Johannes Wingborg (ordf)
2 av (40%) 5 2 av (40%) 5
1 av (25%) 4 1 av (25%) 4
Jenny Wärmé Jenny Wärmé
Wihlborgs Wihlborgs
21,0 21,0
Eva Gottfridsdotter-Nilsson Eva Gottfridsdotter-Nilsson
3 av (43%) 7 3 av (43%) 7
3 av (43%) 7 3 av (43%) 7
- -