Hållbarhetsarbete inom Länsförsäkringar Sak

Om vårt hållbarhetsarbete

Vårt uppdrag är att driva lönsamma affärer som kompletterar och samverkar med länsförsäkringsbolagens affär och utveckla ny affär så att vi även i framtiden kan möta kundernas behov av skydd för människor, djur och egendom. Vår vision är att alla ska leva i trygghet i ett hållbart samhälle.

Vårt arbete med kundernas trygghet sträcker sig mer än 200 år tillbaka i tiden, vilket innebär att hållbarhet inte är en strategi utan en naturlig del av verksamheten.

Länsförsäkringar Sak ägs av Länsförsäkringar AB och medverkar därför i Länsförsäkringar ABs hållbarhetsarbete.

Läs om Länsförsäkringar ABs hållbarhetsarbete

Skadeförebyggande verksamhet - Hälsofrämjande tjänster

Vi är en av Sveriges ledande aktörer inom hälsaområdet och tecknar sjukvårds-, sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Vi erbjuder en sjukvårdsförsäkring där det ingår hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande tjänster såsom personligt samtalsstöd, chefsstöd via telefon samt hälsoprofiler för medarbetare och hela organisationer. Försäkringen innefattar också arbetslivsinriktad rehabilitering och behandling av missbruk.

På vår webbplats finns stöd för att åstadkomma livsstilsförändringar, till exempel att minska stress och etablera sundare levnadsvanor.

Läs mer om våra hälsofrämjande tjänster

Skadeförebygg inom djurförsäkring

Djurförsäkring drivs vårt dotterbolag Agria Djurförsäkring som är Sveriges marknadsledare inom djurförsäkring och har flera skadeförebyggande branschsamarbeten. Kunderna får tips och råd via Agrias webbplats och andra insatser. Bland dessa märks tjänsten Telefonveterinären, en sjukvårdsupplysning som är tillgänglig under kvällar och helger, då veterinärkliniker ofta är stängda.

Besök Agrias webbplats

Agria stödjer forskning

Agria avsätter årligen fyra promille av premieintäkten i Sverige och Norge till veterinärmedicinsk forskning. Agrias Forskningsfond stödjer forskning om de djurslag som Agria försäkrar. Forskningsstödet är inriktat på djurs hälsa och på djurens betydelse för människan och samhället. Utöver detta deltar Agria bland annat i aktiviteter knutna till MinStoraDag och Agrias Ponnyklubb stödjer Barncancerfonden via olika arrangemang. Agria delar också årligen ut utmärkelsen Djurens Hjälte.

Läs mer om Agrias hållbarhetsarbete

Armband för att stödja ideella djurorganisationer

Inspirerad av hjälporganisationer har Agria tagit fram ett armband där överskottet av försäljningen oavkortat går till Sveriges ideella djurorganisationer. Under 2014 delades 100 00 kronor ut till Hundstallet och 50 000 kronor till Kattstallet.

FNs globala mål

Länsförsäkringar Sak arbetar för hållbarhet

Inom länsförsäkringsgruppen stöttar vi FNs globala hållbarhetsmål, och det berättar vi mer om i en film som Reuters tagit fram. Att vi som bolagsgrupp stöttar de globala målen visar på styrkan i vårt gemensamma hållbarhetsarbete inom länsförsäkringsgruppen.

Se film

 

FNs principer för Hållbar försäkring - PSI

I december 2016 undertecknade vi, som första svenska försäkringsbolag, FNs principer för Hållbar försäkring - PSI (Principles for Sustainable Insurance).