Frågor och svar om sjukvårdsförsäkringen med anledning av Coronaviruset

Vi tar spridningen av Coronaviruset på största allvar och följer i första hand Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer. Här har vi samlat några vanliga frågor och svar för att klargöra hur sjukvårdsförsäkringen fungerar i det läge som nu råder.

Tar det längre tid att få vård via försäkringen givet läget?

Vi har fått signaler om att läget är ansträngt inom vissa regioner, framförallt region Stockholm. Väntetiderna i sjukvårdsförsäkringen kan vara något längre än normalt på sina håll, men vi håller våra garantitider. Merparten av våra vårdgivare tar emot patienter som vanligt, och det finns inga nationella riktlinjer om t.ex. resor som påverkar tillgängligheten.

Vi vet av vårens erfarenheter att läget kan ändras snabbt, och vi följer utvecklingen noggrant.

Kan jag få coronavirusbehandling eller provtagning via min sjukvårdsförsäkring?

Nej, Covid-19 omfattas av smittskyddslagen och ingenting som omfattas av smittskyddslagen ingår i sjukvårdsförsäkringen.

Kan jag få vaccination via min sjukvårdsförsäkring/tilläggspaket?

Nej, Covid-19 omfattas av smittskyddslagen och ingenting som omfattas av smittskyddslagen ingår i sjukvårdsförsäkringen.

Kan jag få sjukvårdsrådgivning kring Covid-19 via min sjukvårdsförsäkring?

Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens hemsida för uppdaterad och aktuell information.

Jag känner mig orolig för rådande läge, finns det någon jag kan få stöd av?

Via Samtalsstödet som ingår i försäkringen kan du få hjälp av en psykolog, jurist, ekonom eller hälsocoach kring problem som tynger eller oroar dig.

Kan jag få ersättning för Coronavirusbehandling från offentligvården?

Nej, eftersom Covid-19 omfattas av smittskyddslagen, och ingenting som omfattas av smittskyddslagen ingår i sjukvårdsförsäkringen.

Kan jag få behandling för andra besvär samtidigt som jag har symtom som skulle kunna tyda på Covid-19?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man håller sig hemma och undviker kontakt med andra vid symtom som skulle kunna tyda på Covid-19. Svaret på den frågan är därför nej.

Jag är rädd för att coronasmittas om jag besöker de vårdgivare ni samarbetar med. Finns det andra sätt jag kan få hjälp?

Vi har idag ett väl utbyggt system för att kunna leverera vård på distans. Det innebär att du inte behöver ta dig till, eller vistas i väntrum och andra vårdmiljöer. Att få hjälp av läkare, psykolog, fysioterapeut, samt tillgång till vårt samtalsstöd, går att få på distans. All vår distansvård är dessutom självriskbefriad. Ring sjukvårdsförmedlingen på 0771-666 115 så hjälper vi dig vidare.

Läs mer om privat sjukvårdsförsäkring här

Använd gärna samtalsstödet i din försäkring

I oroliga tider kan det vara bra att få professionell stöttning. Många väljer därför att nyttja det samtalsstöd som ingår i sjukvårdsförsäkringen. Beroende på vilket område du behöver hjälp inom får du prata med antingen en psykolog, jurist, ekonom eller en hälsocoach. Chefer eller HR-ansvariga som behöver stöttning, exempelvis i svåra medarbetarsamtal, kan nyttja motsvarande stöd för chefer.