Frågor och svar om sjukvårdsförsäkringen med anledning av Coronaviruset

Vi tar spridningen av Coronaviruset på största allvar och följer i första hand Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer. Här har vi samlat några vanliga frågor och svar för att klargöra hur sjukvårdsförsäkringen fungerar i det läge som nu råder.

Kan jag få coronavirusbehandling eller provtagning via min sjukvårdsförsäkring?

Nej, Covid-19 omfattas av smittskyddslagen och ingenting som omfattas av smittskyddslagen ingår i sjukvårdsförsäkringen.

Kan jag få vaccination via min sjukvårdsförsäkring/tilläggspaket?

Nej, Covid-19 omfattas av smittskyddslagen och ingenting som omfattas av smittskyddslagen ingår i sjukvårdsförsäkringen.

Kan jag få sjukvårdsrådgivning kring Covid-19 via min sjukvårdsförsäkring?

Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens hemsida för uppdaterad och aktuell information.

Jag känner mig orolig för rådande läge, finns det någon jag kan få stöd av?

Via Samtalsstödet som ingår i försäkringen kan du få hjälp av en psykolog, jurist, ekonom eller hälsocoach kring problem som tynger eller oroar dig.

Kan jag få ersättning för Coronavirusbehandling från offentligvården?

Nej, eftersom Covid-19 omfattas av smittskyddslagen, och ingenting som omfattas av smittskyddslagen ingår i sjukvårdsförsäkringen.

Kan jag få behandling för andra besvär samtidigt som jag har symtom som skulle kunna tyda på Covid-19?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man håller sig hemma och undviker kontakt med andra vid symtom som skulle kunna tyda på Covid-19. Svaret på den frågan är därför nej.

Läs mer om sjukvårdsförsäkringen här

Använd gärna samtalsstödet i din försäkring

I oroliga tider kan det vara bra att få professionell stöttning. Många väljer därför att nyttja det samtalsstöd som ingår i sjukvårdsförsäkringen. Beroende på vilket område du behöver hjälp inom får du prata med antingen en psykolog, jurist, ekonom eller en hälsocoach. Chefer eller HR-ansvariga som behöver stöttning, exempelvis i svåra medarbetarsamtal, kan nyttja motsvarande stöd för chefer.