Vad händer med din pension?

Frågorna är många om pensionssparande i samband med Corona-virusets effekter på marknaderna.

Här svarar Jim Rotsman, chef Fond & Garanti på Länsförsäkringar Fondliv, på de vanligaste frågorna.

Vad händer med din pension under Corona-krisen?

Börserna faller kraftigt – hur påverkar detta mitt pensionssparande?

Senaste månaden har vi kunnat se det kraftigaste börsraset på 30 år. Det har påverkat majoriteten av fonderna negativt. Om man har stor andel aktier i sitt pensionssparande påverkar detta nuvarande värde på pensionssparandet.

Men det är viktigt att komma ihåg att pensionssparande är långsiktigt.  Över tid jämnar svängningar ut sig och historiskt har aktier gett betydligt högre avkastning än räntebärande placeringar trots kriser av olika slag.

Bör jag agera eller sitta still?

Stalltipset vid börsfall brukar vara sitt still i båten. Och det är i många fall rätt men bygger också på att risken och placeringshorisonten är rätt från början. 

Exempelvis:

En person med mycket aktiefonder och drygt 15 år till pension kan bara sitta still i båten, alternativt succesivt passa på att öka risken efter nedgången. Det är surt att se sina pensionspengar sjunka i värde, men med lång sparhorisont har aktiemarknaden alltid varit att föredra. 

En person som däremot står inför närtida pension har med andra ord en kort sparhorisont, och då kan det vara annorlunda. Förhoppningsvis har du en placering med lägre risk och inte så mycket aktiefonder. Då är det bara att sitta still. Om så inte är fallet kan dessa börsras bli en jobbig upplevelse. Börsfallet har redan skett och om man inte måste brukar vi föreslår att man avvaktar för att inte sälja på botten. Man har man för hög risk i sitt sparande och inte klarar av att titta på sitt pensionssparande i samband med börsfall bör risken ses över i portföljen.

Kan situationen bli värre och i så fall: hur ska jag tänka då?

Att sia kring aktiemarkanden är alltid svårt och läget just nu är extremt med fall på nästan tio procent ena dagen för att sedan stiga nästa. Mitt råd är därför utgå från din sparhorisont och agera efter den. Vi kan också konstatera att trots exempelvis IT-krasch och finanskris har marknaderna återhämtat sig även om det kan ta tid. Har du tid att vara långsiktig ska du vara det.

Om jag vill skifta delar av mitt pensionssparande – vad bör jag göra då?

Återigen, utgå från sparhorisont och därefter andelen aktiefonder i ditt sparande. Att välja fonder ur fondlistan utifrån deras avkasting historiskt blir jättekonstigt, i synnerhet i dessa stökiga tider.

Jag tycker man ska sprida sina tillgångar på olika förvaltare och fonder inom olika regioner och branscher. Vi har tagit fram modellportföljer för den som vill ha förslag på olika sammansättningar av fonder. Vill man att Länsförsäkringar ska göra jobbet och byta fonder utifrån en vald sparhorisont är Länsförsäkringars bekvämfonder ett bra val.

Om man är en orolig sparare och vill minska sin risk utan att förlora för mycket pengar – vad är ditt tips då?

Om man är orolig kan man minska risken för sitt kapital något och fortsätta att ha kommande inbetalningar med högre risk. Då får man med nytt kapital köpa aktieplaceringar till ett lägre pris och har en större uppåtsida för sitt sparande.

Flera fonder stänger tillfälligt handeln – vad händer då?

Flera fonder med placeringar i företagsobligationer har tillfälligt stängt för handel för att inte missgynna andelsägarna. Så länge handeln är stängd kan inte heller våra kunder göra fondbyten i dessa fonder.  

Hur påverkas pensionsparande med traditionell förvaltning eller Garantiförvalting?

Förvaltningen i våra Tradprodukter det vill säga Garantiförvaltningen, Nya Trad, Nya Världen och Gamla Trad placeras i en mix av tillgångar såsom aktier, fastigheter och obligationer. Det tillsammans med att andelen alternativa tillgångar har ökats senaste åren gör att känsligheten för börsnedgångar är lägre jämfört med rena aktiefonder. Portföljerna är dock inte immuna mot det historiska börsraset. Återbäringsräntan har därför sänkts i Nya och Gamla trad.

Garantiförvaltningen och Nya Världen har avkastningsränta vilket gör att produkterna har sjunkit sedan årsskiftet. Till följd av en mycket stark utveckling under fjolåret kan vi dock konstatera att kunderna trots ett av historiens största börsras haft en god utveckling över tid. Dessutom finns en garantinivå för sparandet. Eftersom pensionssparandet är långsiktigt gäller även här att det är viktigt att sitta still i båten.

Möjlighet till lägre pensionspremie för företagskunder

Om du som företagskund har svårigheter med likviditeten i det rådande läget kan du få lägre premiebetalningar under en period, som längst upp till 12 månader. Vid tillfälligt lägre premie kan företaget fritt välja storlek på inbetalningen, men den måste vara minst 200 kronor per månad och anställd. Kontakta ditt lokala kontor för mer information och villkor.