Länsförsäkringar Hypotek

Om Länsförsäkringar Hypotek

Ett av Sveriges största bolåneinstitut

Länsförsäkringar Hypotek är ett av Sveriges största bolåneinstitut. Strategin utgår från länsförsäkringsgruppens stora kundbas, ett starkt varu­märke och en lokal förankring via de kundägda länsförsäkringsbolagen.

Bolån erbjuds i första hand till de existerande drygt 3,9 miljoner kunderna i länsförsäk­ringsgruppen. Kundkontakter sker i per­sonliga möten på 128 av länsförsäkrings­bolagens kontor runt om i Sverige samt via digitala tjänster och telefon.

Målet är att utifrån en låg risk ha en fortsatt tillväxt i volymer och lönsamhet, de mest nöjda kunderna och en ökad andel kunder som har både bank och försäkring hos Länsför­säkringar.

Länsförsäkringar Hypotek AB (Länsförsäk­ringar Hypotek) är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Bank AB, och ett publikt aktiebolag vars obligationer är noterade på Nasdaq OMX Stockholm, Luxembourg Stock Exchange och SIX Swiss Exchange.

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

Styrelse & ledning

Styrelseledamöter

  • Sven Eggefalk ordförande, född 1969. Invald 2018.
  • Gert Andersson född 1959, chef Produkt & Process Länsföräkringar Bank. Invald 2014.
  • Christian Bille född 1962, vd Länsförsäkringar Halland. Invald 2010.
  • Bengt Clemedtson född 1964, chef Affär Länsförsäkringar Bank. Invald 2009. 
  • Göran Zakrisson, född 1953, extern. Invald 2017.

Företagsledning

  • Anders Borgcrantz född 1961, vd Länsförsäkringar Hypotek AB.
  • Martin Rydin född 1968, CFO och vice vd Länsförsäkringar Hypotek AB.

Bolagsstyrning

Redogörelse för ersättningar

Länsförsäkringar Hypoteks ersättningssystem 2016

Enligt Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2007:5 ska information om Länsförsäkringar Hypotek AB:s (Länsförsäkringar Hypotek) ersättningspolicy och dess tillämpning offentliggöras årligen.

Läs mer om Länsförsäkringar Hypoteks ersättningssystem

 
 
Länsförsäkringar Hypotek AB (publ)
Organisationsnummer 556244-1781
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00

Kontaktpersoner