HD-domen i Connecta-målet

Högsta domstolen (HD) meddelade idag domen i det så kallade Connecta-målet, där krav riktats mot ansvarsförsäkringen för försäkringsmedlare hos Länsförsäkringar av de sammanlagt 34 kunder som blivit utsatta för ett investeringsbedrägeri.

Domen innebär att Länsförsäkringar förlorar målet och att ansvarsförsäkringen som tecknats av Connecta kan användas för kunderna skadeståndskrav. Länsförsäkringars ansvarsförsäkring gäller i den försäkrade verksamheten försäkringsförmedling, i det fall skadeståndsskyldighet uppkommer för överträdelse mot lagen om försäkringsförmedling (LFF).

Tvistefrågan var om Connectas vd ådragit sig skadeståndsskyldighet mot kunderna enligt LFF vid försäkringsförmedling eller om han ådragit sig skadeståndsskyldighet på grund av ett rent investeringsbedrägeri utan inslag av försäkringsförmedling.

Efter mångårig process med olika utgångar i tingsrätt och hovrätt, slår nu HD fast att en förmedlares ansvarsförsäkring täcker ett sådant investeringsbedrägeri som förekom i Connecta-fallen.

Det är viktigt att frågan nu slutligen avgjorts.

– Länsförsäkringar och övriga försäkringsbolag med ansvarsaffär får nu anpassa sig efter HD:s uttalande att en ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlare har betydligt bredare räckvidd än vad man förut räknade med. Villkoren för försäkringen kommer att behöva ses över innan Länsförsäkringar kan överväga att återuppta sådan ansvarsaffär, säger Christina Waering, chef för Sakförsäkringsjuridik på Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringar kommer nu att betala i enlighet med HD så snart som möjligt. Det totala kravet i Connecta-målet för de 34 kunderna framgår av domen.

Se alla kommentarer