HD-domen i EWMG-målet

Högsta domstolen (HD) har idag meddelat dom i det så kallade EWMG-målet där krav riktats mot ansvarsförsäkringen för försäkringsmedlare hos Länsförsäkringar.

Företaget EWMG tecknade en ansvarsförsäkring gällande försäkringsrådgivning men bedrev i själva verket placeringsrådgivning. När EWMG gick i konkurs krävde kunderna ersättning från bolagets ansvarsförsäkring, tecknad hos Länsförsäkringar.

Länsförsäkringars syn var att en ansvarsförsäkring för försäkringsförmedling inte kan täcka finansiell rådgivning, som styrs av andra regelverk, har andra tillståndskrav och som även kräver en särskild typ av ansvarsförsäkring.

För att få principfrågan avgjord beslutade Länsförsäkringar att låta driva ett av kundärendena vidare för att den sedan ska kunna bli vägledande för hela branschen.

HD:s dom innebär att frågan nu har klargjorts och innebär att en försäkringsförmedlares ansvarsförsäkring för försäkringsrådgivning även kan omfatta finansiell rådgivning. Domen innebär därför att Länsförsäkringar förlorar målet och att ansvarsförsäkringen som tecknats av EWMG kan användas för kundernas skadeståndskrav.

– Det är positivt att vi har fått ett tydligare rättsläge, som branschen nu kan förhålla sig till för hur ansvarsförsäkring ska utformas framöver, säger Per Sjödin, advokat och Länsförsäkringars ombud i EWMG-målet.

Se alla kommentarer