Av: Sofia Aulin

Vi besvarar Fair Finance Guides kritik

Fair Finance Guide, FFG, publicerar i dag sin granskning av svenska bankers investeringar i bolag kopplade till vapenexport. Länsförsäkringar är ett av bolagen som får kritik.

Vi kan bara konstatera att FFGs egna tolkning skiljer sig från bedömningen som Länsförsäkringar, ledande internationella hållbarhetsanalytiker och svenska och utländska myndigheter gör.

FFG tillsammans med Diakonia hävdar att bankernas investeringar inte stämmer överens med de konventioner som de uppgett att de följer. Rapporten kritiserar vissa av innehaven i våra indexnära fonder och i Länsförsäkringar Fossilsmart.

Länsförsäkringar följer internationella konventioner och utesluter vapenexportbolag om de är involverade i kontroversiella vapen, bryter mot FN eller EUs vapensanktioner eller om det kan konstateras att bolaget gjort sig skyldigt till brott mot mänskliga rättigheter.

Det är bra att FFG granskar bankernas arbete och vi är medvetna om att situationen i krigshärjade länder är fruktansvärd men för att kunna hålla enskilda bolag ansvariga för dessa förhållanden kan vi inte förlita oss på FFGs egen bedömning när den skiljer sig från ledande hållbarhetsexperters.

För de som vill göra investeringar som inte innehåller några bolag förknippade med vapenindustrin så kan Länsförsäkringar erbjuda också detta.

  • LF Global Hållbar
  • LF Sverige Aktiv
  • LF Hållbar Företagsobligation
  • LF Småbolag Sverige
  • LF Kort Räntefond
  • LF Lång Räntefond
  • LF Balanserad Räntefond
  • LF Fastighetsfond
  • LF Fastighetsfond Europa

Se alla kommentarer