”Bra stödpaket från regeringen”

– Det är bra att bankerna, näringslivet och regeringen har en gemensam syn kring åtgärder och stöd hur vi kan stödja de mindre företagen.

Så kommenterar Sven Eggefalk onsdagens åtgärdspaket från regeringen.

Sven, vd Länsförsäkringar Bank, berättar att banken har varit mycket aktiv i arbetet med att skapa en gemensam syn på vilka insatser som behövs för att lösa de mindre företagarnas akuta coronaorsakade likviditetskris.

– För det är likviditeten som är problemet. I grunden handlar det om att kunna stötta våra livskraftiga företagskunders som har hamnat i en situation kopplat till den uppkomna krisen.  Nu har vi ytterligare möjligheter att hjälpa dem i det svåra läge de befinner sig i, säger Sven.

Sven menar att alla delar i åtgärdspaketet i sig är konstruktiva och bra och dämpar effekterna. För många företag har intäkterna nästan helt har upphört. 

– För dessa kunder finns ett akut behov av likviditetstillskott. I vissa fall kanske ägaren kan skjuta in kapital, men för det stora flertalet är risken överhängande att de behöver krediter eller andra likviditetsstödjande initiativ.

Den extra kreditmöjligheten som ges via ALMI är bra, menar Sven, och så även möjligheten för banker att få statlig garanti för utlåning till små och medelstora företag.

Men det finns detaljer i paketet som kan försvåra en smidig kreditgivning.

Regeringen kräver att bankerna ska göra en ”sedvanlig kreditprövning” för att kunna avropa den statliga garantin.

– Problemet är att bankernas sedvanliga kreditprövningar baseras på en bedömning av företagets framtida återbetalningsförmåga som i sin tur baseras på bedömning av framtida kassaflöden.  I denna situation finns inget ”sedvanligt” eftersom ingen kan bedöma när tillvaron i världen, i Sverige och lokalt normaliseras. Här behöver vi säkerställa ett pragmatiskt och fungerande arbetssätt, säger Sven.

Han bedömer sammantaget ändå att åtgärdspaketet är bra, och att det nu är viktigt för Länsförsäkringar att med gemensamma ansträngningar vägleda och hjälpa våra företagskunder att ta sig igenom detta kritiska skede.

– Vårt kanske viktigaste bidrag är att i rådgivningen kunna bidra med kunskap och kompetens, tillsammans med det engagemang som är vårt signum, säger Sven.

Här kan du läsa mer om regeringens krispaket och vårt eget arbete för att stötta de mindre företagen. https://www.lansforsakringar.se/foretag/om-oss/corona-regeringens-stod-for-egenforetagare--vad-galler/

 

Se alla kommentarer