Uppdaterad: Länsförsäkringar omnämnda i penningtvättsärende i USA

Dokument läckta från den amerikanska finanspolisen i helgen har avslöjat en omfattade global penningtvätt. Svenska och nordiska banker nämns avseende ett antal av de misstänkta transaktionerna och några transaktioner ska också ha skett via Länsförsäkringar.

Länsförsäkringars kommentar:

” Länsförsäkringar Bank har gått igenom alla relevanta ärenden som fanns i filen och vi kan konstatera att i samtliga dessa ärenden, det vill säga där kunder skickat belopp överstigande 1 000 kronor, så har Länsförsäkringar Bank antingen rapporterat direkt till Finanspolisen alternativt avslutat kundförbindelsen direkt. Vi har inte upptäckt några ohanterade ärenden i den aktuella filen.

Värt att nämna är också att transaktionerna hänför sig till åren 2013-2014 och att Länsförsäkringar bank sedan dess ytterligare förfinat och uppdaterat sina rutiner för att motverka och rapportera misstänkta penningtvättstransaktioner.

Arbetet fortsätter nu med att gå igenom de mindre transaktionerna, upp till 1 000 kronor.”

Se alla kommentarer