Länsförsäkringar plockar bort kol från investeringarna

Som ett av de första bolagen i branschen skärper vi kriterierna för investeringar i fossila bränslen. Dessutom införs nya klimatfokuserade kriterier för att identifiera och främja bolag som ställt sig bakom Parisavtalet.

Länsförsäkringar inför klimatfokuserade omställningskriterier i alla egna portföljer och fonder. De nya kriterierna möjliggör aktivt främjande av bolag som ställt sig bakom Parisavtalets klimatmål.

Om de nya kriterierna

  • Exkluderar bolag som har en omsättning från oljesand på över fem procent.
  • Sänker gränsen för investeringar i gruv- och energibolag. Vilket innebär att högst fem procent av företagests omsättning får komma från kol. Tidigare låg gränsen på 20 procent.
  • Behåller investeringar i energibolag som påbörjat klimatomställningar av sin verksamhet i linje med Parisavtalet.

Läs kriterierna i sin helhet och vilka bolag som omfattas av exkluderingarna

Se alla nyheter