Koll på konjunkturen – läs vår senaste rapport

Den eskalerade handelskonflikten har tydligt präglat räntemarknaden, med förväntningar om mer stimulanser har ränteläget sänkts betydligt.

Fokus ligger nu på att bedöma spridningsriskerna från tillverkningssektorn till tjänstesektorn, om de tilltar ökar risken för en lågkonjunktur markant. I dagsläget ser vi fortarande endast en avmattning framför oss. Världens börser har varit lite skakiga men verkar också prisa in en framtid utan lågkonjunktur i närtid. Både stabiliteten i den amerikanska ekonomin samt snabbfotade centralbanker ger stöd till den globala konjunkturen framöv er.

Läs konjunkturrapporten

Se alla nyheter