Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

Den amerikanska ekonomin visar motståndskraft, såväl mot osäkerheten kring handelskonflikten som mot inbromsningen i tillverkningsindustrin. Riskbilden förbättras när USA och Kina närmar sig en signering av ett handelsavtal. Det finns tecken på stabilisering i Europa, men återhämtningen blir långsam. Tillväxten i Kina är stabil, men blir allt mer beroende av penningpolitiska stimulanser. Vad betyder allt detta för dig som sparare?

I Investeringshjälpen får du våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder och Aktiva placeringsförslag. Tanken är att den ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

Investeringshjälpen januari 2020

Se alla nyheter