För andra året i rad får Revsunds Plåt & Lack utmärkelsen Årets bilplåtsverkstad

Revsunds Plåt & Lack tar för andra året hem utmärkelsen med en bred marginal och har arbetat systematiskt och målinriktat med att försöka hitta begagnade reservdelar till sina reparationer av personbilar.

Högst resultat i vår mätningar

Revsunds Plåt & Lack ligger högst i våra mätningar för både andelen plastreparationer och begagnade reservdelar. Vi kan glädjande konstatera att samtliga våra samarbetspartners ligger på en hög nivå när det gäller kundernas nöjdhet med verkstädernas arbete.

Utmärkelsen delades ut den 19 februari till Christer Jonasson ägare av Revsunds Revsunds Plåt & Lack. På plats fanns även Helen Boström, Näringslivsutvecklare Bräcke kommun och Kommunstyrelsens ordförande Jörgen Persson som ville passa på att uppmärksamma en av kommunens duktiga företagare.

Värdiga vinnare

- Christer Jonasson och hans personal på Revsunds Plåt & Lack är mycket värdiga vinnare eftersom de tillsammans besitter en hög nivå av kunskap och profession när det gäller hållbara reparationer av fordonsskador. Revsunds Plåt & Lack har även ett gott förhållningssätt till oss som försäkringsbolag och våra gemensamma kunder, säger Ulf Häggrot, miljösamordnare och inköpsansvarig på Länsförsäkringar Jämtland.

- Jag är stolt över utmärkelsen eftersom vi arbetar fokuserat med att hitta begagnade delar och reparerar plastdetaljer istället för att köpa nya, det gynnar både oss och våra kunder och inte minst vår miljö. Andra försäkringsbolag ställer frågor om Länsförsäkringar Jämtlands utmärkelse Årets bilplåtverkstad och jag hoppas att även andra aktörer börjar lägga samma vikt vid att hitta begagnade delar och återanvända plastdelar, säger Christer om utmärkelsen.

Bakgrund till utmärkelsen

Som det ledande försäkringsbolaget i länet är det naturligt och självklart att ta ansvar för viktiga hållbarhetsfrågor som exempelvis miljö och kundnöjdhet. Vårt hållbarhetsarbete ska bidra till långsiktig trygghet för våra kunder och vara till nytta för alla i länet. Som en del i detta arbete vill vi därför stimulera våra avtalade verkstäder att minska sin miljöpåverkan och att göra våra gemensamma kunder riktigt nöjda med den utförda reparationen.

För utmärkelsen Årets bilplåtverkstad mäter vi andelen begagnade delar i reparationer, andelen plastreparationer och kundnöjdhet. Dessa tre parametrar viktas och summeras.

Vår kontaktperson för utmärkelsen

Se alla nyheter