Är du orolig för översvämning?

Just nu ser vi stigande sjöar och vattendrag runtom i länet. Dessutom väntas det mer regn framöver. Här har vi samlat bra information som du kan ha nytta av när det gäller att förebygga skador. Har du frågor eller funderingar är du självklart välkommen att höra av dig, så försöker vi hjälpa till så gott vi kan.

Översvämning vid Viskan.

Hur gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för översvämning på byggnad och egendom däri, till följd av stigande sjöar och vattendrag. För översvämning i byggnad ska vatten strömma från markytan direkt in i byggnad genom exempelvis ventil, fönster eller dörröppning eller inomhus trängt upp ur avloppsledning. Försäkringen gäller för bil om du har helförsäkring eller gällande vagnskadegaranti för skadorna på bilen, om vattensamlingen kom plötsligt och oväntat.

Vad kan du göra för att skydda dig mot översvämning?

 • Det blir lätt översvämning i källare. Ställ upp saker som står på golvet på hyllor, pallar eller flytta det till vindsförråd.
 • Rensa hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar.
 • Golvbrunnar kan ställa till problem om det saknas backventiler - se till att ha filtar och något tungt att ställa ovanpå för att stoppa vatten från att komma in
 • Om det finns risk att vatten kan rinna mot din byggnad, se över möjligheterna att leda bort vattnet.
 • Flytta på bilen om den står på en plats som är placerad lågt.

Vad ska du göra vid skada?

Skadan ska anmälas till Länsförsäkringar så snart som möjligt, så att vi snabbt kan hjälpa dig. Du har också en skyldighet att så gott du kan försöka minska skadans omfattning. Vi ersätter skäliga kostnader för detta. Detta kallas räddningsplikt och finns beskrivet i ditt försäkringsbrev.

Vad kan du själv göra när skadan inträffat?

 • Bryta strömmen eftersom vattnet kan vara strömförande.
 • Försök avleda vattnet genom att göra ett enkelt dike eller bygga en provisorisk vall.
 • Täta ventiler och andra öppningar. Om vattnet kommer in via golvbrunnarna - tryck in en filt eller handduk i brunnen och lägg en rejäl tyngd på minst tio kilo ovanpå.
 • Torka, pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt.
 • Tänk på att alltid respektera räddningstjänstens avspärrningar i översvämningsdrabbade områden. Säkerheten går alltid först!

Håll utkik efter tecken på skred och ras

Kraftigt ihållande regn och översvämningar som vi har sett den senaste tiden ökar också risken för ras och skred, särskilt när vattnet så småningom börjar sjunka undan.

Bor du nära en slänt eller nära ett vattendrag är det bra att vara uppmärksam och håller koll på vissa tecken.

 • Om träd eller stolpar börjar luta
 • Om du ser sprickor i marken
 • Om du ser att jordstycken börjar glida

Ser du något misstänkt enligt ovan? Kontakta stadsbyggnadskontoret i din kommun eller den kommunala räddningstjänsten.

Här hittar du mer information!

Här på vår webbplats
Din kommuns webbplats
Länsstyrelsen 
MSB 
Krisinformation.se

Se alla nyheter