För ett framgångsrikt och hållbart Kalmar län

Havsnära och klimatanpassad byggnation - är det möjligt? Det är temat för årets upplaga av Framåtblick Kalmar län. En högaktuell och lokalt angelägen fråga i ett föränderligt klimat.

I år arrangerar vi Framåtblick i digital form vilket betyder att du kommer kunna livestreama evenemanget direkt här från vår hemsida och Facebook.

Ort och datum

  • Fokus bygg: Kalmar - 19 oktober - klockan 10.00-11.30


  • Fokus grön näring: Borgholm - 19 oktober - klockan 13.00-14.30


  • Fokus samhällskritisk verksamhet: Västervik - 20 oktober - klockan 10.00-11.30

Läs mer

Fakta:

Framåtblick Kalmar län arrangeras i samarbete mellan Länsförsäkringar Kalmar län och Länsförsäkringsbolagens forskningsfond. Syftet med forumet är att skapa en brygga mellan forskning och samhälle och bidra med kunskap att tillämpa praktiskt på lokal nivå för att stärka den region vi lever och verkar 

Se alla nyheter