250 miljoner i återbäring till 200 000 östgötar!

Nästan varannan östgöte är kund hos Länsförsäkringar Östgöta. Eftersom kunderna också är bolagets ägare får de del av återbäring då verksamheten har gått bra. 2020 var ett lönsamt år för bolaget, därför kommer de av våra kunder som hade sakförsäkringar hos oss under 2020, få dela på 250 miljoner kronor i återbäring. Återbäringen kommer att betalas ut till kunderna under hösten.

2020 har varit ett år då antalet skador minskade jämfört med året innan. Antalet skador var 10 procent lägre än 2019. Det är framförallt de så kallade frekvensskadorna som var färre, vilket har sin förklaring i människors ändrade beteende till följd av pandemin.

-Det känns mycket bra att vi även i år kan ge tillbaka en del till våra kunder, då det har gått bra för bolaget 2020. Trots det väldigt speciella året som präglats av pandemin i mångt och mycket har vi haft en bra tillväxt och lönsamhet i affären samt god kapitalavkastning, det gör att våra drygt 200 000 sakförsäkringskunder nu får dela på 250 miljoner kronor i återbäring, säger Stefan Nyrinder, vd på Länsförsäkringar Östgöta.

Här kan du läsa mer om återbäringen och hur du registrerar ditt konto

 

 

Resultat för Länsförsäkringar Östgöta 2020:

  • Resultatet före skatt inklusive kapitalavkastning och efter återbäring var 548 miljoner kronor.
  • Premieintäkten för sakförsäkringar var 1 561 miljoner kronor.
  • Det totala skadekostnaden uppgår till 1 019 miljoner kronor och fördelar sig på 73 878 skador.
  • Premieinkomsten för livförsäkringar uppgår till 847 miljoner kronor.
  • Bankens affärsvolym, det vill säga summan av in- och utlåning, har ökat till  37 651miljoner kronor.

Se alla nyheter