Vi stänger för spontanbesök. Välkommen på ett digitalt besök i stället.

Vi stänger för spontanbesök efter skärpta råd från Folkhälsomyndigheten.

Vi stänger, delvis för att kunna säkerställa att antalet personer som vistas i våra lokaler följer folkhälsomyndighetens krav, men främst för att minska risken för att våra kunder eller vår personal smittas. Personalens välmående är också en förutsättning för att vi ska kunna garantera tillräcklig bemanning så att vi även fortsättningsvis har möjlighet att utföra vårt uppdrag och ge god service till dig som kund.

Vi följer utvecklingen nära och kommer att öppna upp kontoren för spontanbesök igen när omständigheterna i samhället tillåter det.

Här på vår webbplats och i vår app hanterar vi fortsatt ett brett utbud av bank- och försäkringsärenden. Via vår telefonväxel 0500 777 000 kan du även boka ett personligt onlinemöteSkulle ditt ärende vara av sådan natur att det kräver ett fysiskt möte har vi fortsatt den möjligheten, men tänk då på att vara symptomfri.

Se alla nyheter