Undersökning: Hälften av företagarna tror inte att klimatförändringarna påverkar verksamheten

Hälften av Sveriges små- och medelstora företag tror inte att klimatförändringarna kommer påverka deras verksamhet de närmaste fem åren.  Det visar en undersökning som Länsförsäkringar har gjort bland landets företagare med upp till 49 anställda. Av de som tror företaget kommer påverkas så är det lika många som tror att företaget påverkas positivt som negativt.

Kristina-Strom-Olsson-1

– Företagare jobbar med oerhört många frågor varje dag. När vi ställer frågor kring klimatpåverkan så är det något som direkt påverkar en del branscher, som till exempel lantbruk, energi eller livsmedel medan andra kanske inte ser den omedelbara påverkan ännu, säger Kristina Ström Olsson, välfärdsanalytiker på Länsförsäkringar.

Enligt Svenskt Näringsliv* har 15 olika branscher under de senaste två åren utvecklat färdplaner för hur varje bransch ska ta sig mot fossilfrihet eller klimatneutralitet. Bland dem finns till exempel flygbranschen, skogsindustrin, cementindustrin, dagligvaruhandlen, byggindustrin samt sjöfarten. Andra branscher håller också på att utveckla färdplaner eller jobbar med andra typer av långsiktigt klimatarbete.

– Många företagare kan utnyttja sitt entreprenörskap till att utveckla sina företag och affärsidéer i linje i strävan att bli klimatneutral, säger Kristina Ström Olsson.

På frågan om man själv förändrat hur man driver sin verksamhet för att minska klimatavtrycket så svarar var tredje företagare att man arbetar systematiskt, bland annat genom att välja klimatsmarta råvaror eller hållbara tjänster, eller att de jobbar med hållbara produkter. Lika stor andel jobbar på som tidigare utan att ha förändrat något.

– Genom att jobba strategiskt och praktiskt med att till exempel gå från linjär till cirkulär ekonomi och pröva olika lösningar kan förändringar ske som minskar både klimat- och miljöpåverkan. Ett cirkulärt tänk är där man ser produkten och användningen som en helhet där varje del utvärderas från design till brukande och eventuell återvinning, säger Kristina Ström Olsson.

Tips på digitala verktyg till hjälp och stöd för att bli en ännu mer miljö- och klimatsmart företagare (Källa: Företagarna):
Digitala verktyg för att bli en ännu mer hållbar företagare

Källa Sveriges Näringsliv*. Svenskt Näringsliv

Fråga: Tror du att klimatförändringarna kommer påverka din verksamhet de närmaste 5 åren?

  Företag med mellan 1-49 anställda
Ja negativt         18 procent
Ja positivt 19 procent
Nej 51 procent
Vet inte 12 procent

Fråga: Har du förändrat hur du driver din verksamhet för att minska klimatavtrycket de senaste 2 åren? (flera svarsalternativ möjliga)

  Företag med mellan 1-49 anställda
Vi återvinner och källsorterar 43 procent
Ingen skillnad mot tidigare 35 procent
Vi jobbar systematiskt bland annat genom val av
klimatsmarta råvaror, hållbara tjänster, hållbara
produkter mm
29 procent
Vi har system för att spara energi                  20 procent
Vi har en resepolicy med tydlig miljöinriktning 18 procent
Vi har tagit bort tjänstebilarna\bytt till miljö- eller elbilar 10 procent

Läs mer:

Länsförsäkringars pressrum: Länsförsäkringars pressrum

Länsförsäkringar på Twitter: Twitter

För ytterligare information kontakta:
Kristina Ström Olsson, Välfärdsanalytiker och samhällspolitiskt ansvarig, Länsförsäkringar, 072- 141 1241, kristina.stromolsson@lansforsakringar.se
Presskontakt, 08-588 41287, press@lansforsakringar.se

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden