Självförsörjande villan innebär nya brandrisker

Intresset bland kommuner och privatpersoner ökar för så kallade off grid-lösningar med egen elproduktion, och lagring av el. Men regelverk och standardisering hänger inte med i den snabba utvecklingen, vilket riskerar att ge upphov till en betydande brandproblematik.  – Regelverken måste komma ikapp. Innovativa elsystem i bostäder har hög prioritet ur ett hållbarhetsperspektiv och det är därför av stor betydelse att utvecklingen kan ske utan bakslag i form av osäkerhet vad gäller brandrisker, säger Tomas Ekman, riskspecialist på Länsförsäkringar. 

Villa med solpaneler
Foto: Svensk solenergi

I en studie som Brandforsk och Länsförsäkringars Forskningsfond har finansierat, påvisas ett antal brister i nuvarande regelverk för bland annat solcellsinstallationer. Studien initierades som ett svar på den snabba utvecklingen inom produktion, distribution och lagring av el och elektrisk energi i byggnader. 

– Installationstakten ökar snabbt från en redan hög nivå. Det är nu oerhört viktigt att skapa en överblick över de brandtekniska problem som nya elförsörjningssystem kan ge upphov till, säger Tomas Ekman. 

I studien, som genomfördes av Luleå tekniska universitet, Lunds Tekniska Högskola och RISE studerades brandrisker och existerande regelverk för lokal elproduktion för framför allt solceller och eldistribution i lokala likströmsnät, samt lokal energilagring med fokus på batterier. 

I rapporten dras slutsatsen att det framförallt är solcellsanläggningar som riskerar att skapa mest problem i framtiden om inget görs. I rapporten presenteras en prioriteringslista med åtgärdsförslag för att minska brandriskerna i självförsörjande villor och fastigheter. 

Michael Försth från Luleå tekniska universitet, som varit övergripande projektledare, konstaterar också att det är viktigt att regleringar och riktlinjer hänger med:
 
– En generell observation är att regelverket inte hinner utvecklas i samma takt som teknikutvecklingen. Det är en ofta återkommande utmaning inom brandsäkerhet, men gäller speciellt inom detta teknikområde där de ingående komponenterna har stor inneboende brandpotential. 

Tillsammans med Brandforsk och forskarna bjuder Länsförsäkringar in till ett seminarium med olika aktörer och intressenter för att diskutera konkreta åtgärder. 

Välkommen till resultatseminarium 14 januari 
Brandforsk och Länsförsäkringars Forskningsfond bjuder in till ett frukostseminarium den 14 januari kl. 08:15 i Brandforsks lokaler i Stockholm där vi kort går igenom resultaten och sedan bjuder in till en diskussion om hur samhället gemensamt kan samverka kring tydliga riktlinjer och regler.  Anmälan till seminariet.

För mer information, kontakta gärna: 
Michael Försth, projektledare, Luleå tekniska universitet, michael.forsth@ltu.se tel. 0920-49 12 65
Tomas Ekman, riskspecialist på Länsförsäkringar, tomas.ekman@lfvasterbotten.se tel. 070-670 91 40
Mattias Delin, forskningsdirektör Brandforsk, mattias.delin@brandforsk.se tel. 0733-25 80 25

Länsförsäkringars Pressjour: 08-588 418 50
 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden