Våra experter

Här hittar du kontaktuppgifter till våra experter inom områdena privat- och makroekonomi, naturskador, försäkring, pension och hälsa. 

Gemensamma experter

Profilbild för Susanne Fagerberg

Susanne Fagerberg

Naturskadespecialist och även skadeexpert inom sakförsäkring, som boende- och reseförsäkring, bil-, vatten- och brandskador, inbrott och stöld.
Profilbild för AnnaCarin Eriksson

AnnaCarin Eriksson

Tjänstepensionsexpert med fokus på tjänstepension och trygghetslösningar för småföretag, övergripande frågor kring sparande och placeringar.
Profilbild för Niklas Huss

Niklas Huss

Innovationschef med fokus på digitalisering, transformation av verksamheter, innovation och hur vår digitala omvärld påverkar oss allt från samhället i stort till organisationer och individen. Vikten att vi förflyttar oss från att arbeta reaktivt till proaktivt.
Profilbild för Pressjour Länsförsäkringar (för journalister)

Pressjour Länsförsäkringar (för journalister)

Kontakta oss med pressfrågor.

Kontakta oss med pressfrågor.

Profilbild för Kristina Ström Olsson

Kristina Ström Olsson

Hälsostrateg, driver hälsofrågor och faktorer som skapar drivkraft för en arbetsgivare att jobba förebyggande inom hälsa och arbetsmiljö med syfte att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron på arbetsplatser.
Profilbild för Emma Persson

Emma Persson

Privatekonom med inriktning på bostadsmarknaden, sparande, pension, familjeekonomi och försäkring. Bevakar händelser som påverkar privatekonomin ur individens perspektiv och hur man bygger en finansiell trygghet för sig själv och sin familj.
Profilbild för Johan Litsmark

Johan Litsmark

Naturskadespecialist med särskild expertis inom klimatrelaterade frågor gällande jord- och skogsbruk samt hur vi kan bygga det robusta och hållbara samhället. Johan har djup kunskap om riskerna kopplade till klimatförändringarna och vilka åtgärder som bör tas för att vi ska få ett mer robust och hållbart samhälle. Johan har ett helhetsperspektiv och kan frågor som rör både jord- och skogsbruk och hållbart byggande och är bra på att förklara och beskriva de risker som samhället står inför, så väl inom hållbar livsmedelsförsörjning, skogsbruk som hur bebyggelse och infrastruktur bör anpassas för att den enskilde och samhället inte ska drabbas av onödiga kostnader kopplat till skyfall och andra klimatrelaterade risker. ”Ett försäkringsbolag har till uppgift att klä risk i ekonomiska termer i form av premier och skadekostnader. Det har vi användning för när vi tolkar kostnader kopplade till naturskaderisker. I klimatanpassningsarbetet är det viktigt med samverkan mellan branscher, myndigheter och beslutsfattare.”
Profilbild för Alexandra Stråberg

Alexandra Stråberg

Chefekonom och ansvarig för Hållbarhetssekretariatet på Länsförsäkringar. Makroekonomisk expert med gedigen kunskap om den ekonomiska utvecklingen, globala trender och nationella effekter. Kommenterar och diskuterar händelser på nationell och global nivå, alltifrån tillväxt, arbetsmarknad och handel till hållbarhet i alla dess former. Hållbarhetsfrågorna och de makroekonomiska frågorna hänger ihop. "Globala frågor blir så småningom nationella frågor som i sin tur blir regionala företagsspecifika och konsumentnära frågor. En förändring i någon av delarna skapar förändringar i de andra.”