Årsbesked för ditt pensionssparande

Årsbeskedet visar hur ditt sparande har utvecklats under året. Det skickas ut digitalt en gång om året.

Sidan uppdateras

Den här sidan uppdateras löpande med mer information. Håll utkik här i början av 2022 när årsbeskedet snart ska skickas ut.

Du får årsbeskedet i februari

Du som sparar i en pensions- eller kapitalförsäkring får ditt digitala årsbesked för 2021 den 15 februari 2022. Har du valt att få ditt årsbesked utskickat i pappersform kommer det postas till dig den 22 februari 2022.

Logga in för att läsa ditt årsbesked

Logga in på Mina sidor och välj Pension. Där hittar du ditt årsbesked. När du är inloggad kan du även se aktuella värden på dina försäkringar, det är ett bra tillfälle att se över hela ditt sparande.

Vill du ha SMS och/eller mejl när ditt årsbesked har kommit så uppdaterar du dina kontaktuppgifter under Inställningar och Digital post.

Du kan även läsa ditt årsbesked genom att gå in i vår app under Pension.

Logga in

Utveckling av våra förvaltningsformer 2021

Läs mer om utvecklingen för respektive förvaltningsform. Här nedan svarar vi på de vanligaste frågorna.

Fondförvaltning

För dig som sparar i pensions- eller kapitalförsäkring med fondförvaltning erbjuder vi ett stort utbud av fonder som löpande utvärderas utifrån bland annat avkastning och hållbarhet.

Läs mer om hållbarhetsrelaterade upplysningar för respektive fond du har valt under Fondkurser.

Traditionell förvaltning

  • Du som sparar i pensions- eller kapitalförsäkring med traditionell förvaltning har en garanti i ditt sparande. Länsförsäkringar placerar dina pengar i många marknader med en blandning av aktier, räntepapper och andra tillgångar för att sprida riskerna.

Garantiförvaltning

  • Detta är en förvaltningsform som är tillgänglig för dig som har vår tjänstepension Friplan eller Tjänstepensionskonto. Den passar dig som efterfrågar en garanti i ditt sparande och som vill veta den lägsta nivån på dina framtida utbetalningar. 

    •  

Nya Trad

Du som har en försäkring med Nya Trad får en garanterad värdeökning på ditt sparande. Vi placerar pengarna på många marknader i världen i en blandning av aktier, räntepapper och andra tillgångar för att sprida riskerna.
 
Du som sparar i Nya Trad är garanterad en lägsta nivå på dina framtida utbetalningar. Ditt sparande ökar med aktuell återbäringsränta som innebär att utbetalningarna kan bli större är det vi har garanterat.

Gamla Trad

Du som har en försäkring med Gamla Trad får en garanterad värdeökning på ditt sparande. Vi placerar pengarna på många marknader i världen i en blandning av aktier, räntepapper och andra tillgångar för att sprida riskerna.

Du som sparar i Gamla Trad är garanterad en lägsta nivå på dina framtida utbetalningar. Ditt sparande ökar med aktuell återbäringsränta som innebär att utbetalningarna kan bli större är det vi har garanterat.

Nya Världen

Om du har en pensions- eller kapitalförsäkring med Nya Världen-förvaltning så placeras sparandet på flera marknader och i olika tillgångar vilket ger en bra riskspridning.

Du som sparar i Nya Världen är garanterad en lägsta nivå på dina framtida utbetalningar. Cirka 70 procent placeras i aktier och cirka 30 procent placeras i räntebärande tillgångar med låg risk.

Vad kostar din försäkring?

Här hittar du de vanligaste frågorna kring avgifter och kostnader i ditt årsbesked.

Vill du börja ta ut din pension?

Läs mer här vad som gäller vid utbetalning av din pension.