Så beräknas utbetalningarna från försäkringar med traditionell förvaltning, Gamla Trad och Nya Trad

Tryggt med traditionell förvaltning

Länsförsäkringar Liv sköter placeringen av pengarna och garanterar dig en lägsta nivå på utbetalningen. Nivån framgår av grundbeloppet på utbetalningsspecifikationen. Om försäkringskapitalet räcker till en högre utbetalning än avtalade beloppet/ grundbeloppet kan återbäring betalas ut.

Försäkringens återbäring är inte garanterad utan delas ut först i samband med utbetalningarna.

Årlig omräkning

Varje år räknar vi om beloppen som ska utbetalas från din försäkring. Det gör vi för att säkerställa att försäkringskapitalet ska räcka till alla kommande utbetalningar. Det innebär att beloppet som betalas ut både kan minska och öka.

När vi räknar om utbetalningen tar vi hänsyn till:

 • Värdet på ditt sparande/försäkringskapitalet
 • Beräknad återstående utbetalningstid
 • Ett försiktigt antagande om återbäringsräntan, som kallas prognosränta.
 • Storleken på det avtalade beloppet/grundbeloppet

Om omräkningen leder fram till att utbetalningen behöver sänkas så blir sänkningen högst 7 procent, men utbetalningen blir aldrig lägre än det avtalade beloppet/grundbeloppet. På utbetalningsspecifikationen kan du se hur utbetalningen från din försäkring blir framöver.

Uppdaterade beräkningsantaganden för traditionell förvaltning

Under 2020 införs nya antaganden gällande livslängder och ny prognosränta. Detta för att bättre spegla aktuellt utfall och den ekonomiska omvärlden, bland annat de låga marknadsräntorna.

Antagande om livslängder justeras både för Nya Trad och Gamla Trad. Beroende på ålder och kön kan det innebära att pågående utbetalningar ökar eller minskar.

Prognosräntan för Nya Trad sänks från 3 till 2,5 procent. I många fall innebär det att pågående utbetalningar minskar något.

Värdet på ditt sparande (försäkringskapitalet) och grundbeloppet (det avtalade beloppet) påverkas däremot inte av ovanstående förändringar.

Frågor och svar om utbetalningar

 • Försäkringar

  Det räknas fram individuellt för varje försäkring, men det belopp som betalas ut kan minska med högst 7 procent per år. Men minskningen kommer aldrig att understiga nivån på det avtalade beloppet.

  Se hur exempel på hur vi räknar


  Hjälpte det här svaret dig? 2 av 5 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Ja, men tills för några år sedan tillämpade livförsäkringsbolagen en praxis vilken innebar att utbetalningarna inte skulle sänkas, oavsett vilka avkastningsprognoser man hade. Den praxisen har i stort sett alla livförsäkringsbolag upphört att följa.


  Hjälpte det här svaret dig? 2 av 4 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  De flesta försäkringar som är under utbetalning och har sitt sparande placerat i traditionell förvaltning, Gamla Trad berörs.


  Hjälpte det här svaret dig? 4 av 6 har fått hjälp av svaret