Ändra villkor och få bättre värdetillväxt i din pensionsförsäkring

Du som har ett pensionssparande med traditionell förvaltning – Gamla Trad - kan nu ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning, Nya Trad.  Där är  förutsättningarna för värdetillväxt bättre.

Möjligheten att ändra till Nya Trad varierar något beroende på vilken försäkring du har, läs mer under Frågor och svar.
Om du är osäker på vilken försäkring du har – och därmed vilket villkor som gäller om du ändrar till Nya Trad - kan du titta i ditt årsbesked.

Så här påverkas försäkringen vid en ändring till Nya Trad:

  • Den garanterade räntan sänks till 1 procent före skatt och avgifter, från nuvarande 3–5 procent.
  • Utrymmet att placera dina pengar i tillgångar som kan ge bättre avkastning ökar.
  • Förutsättningarna för en högre återbäringsränta blir bättre.
  • Avgifterna sänks för vissa försäkringar.

Har du frågor eller vill boka rådgivning?

Kontakta oss

Se filmen om hur Nya Trad fungerar