Anställd i kommunalt företag – PA-KFS

Du som är anställd i ett kommunalt bolag har en tjänstepension kallad PA-KFS 09.

Hur funkar min tjänstepension?

Din arbetsgivare betalar in en procentsats av din lön till din tjänstepension, den delen bestämmer du själv över hur den ska placeras. För dig erbjuder vi en fondförsäkring där dina pensionspengar ska vara trygga. Du får samtidigt möjlighet till bra avkastning.

Är du född innan den 1 januari 1954 tillhör du Gamla PAK-FS. Från och med 1 januari 2019 stängs Gamla PAK-FS för nyteckning. Läs mer om Gamla PAK-FS på Pensionsvalets hemsida

  • Enkel och trygg entréfond som blir tryggare ju närmare pensionen du kommer
  • Brett utbud av valbara fonder för den som vill skapa en individuell portfölj

Flytt

Är du anställd på ett företag med ett kollektivavtal har du med största sannolikhet avtalspension. En del av din lön sätts av till avtalspension av din arbetsgivare och tillhandahålls av försäkringsbolagen.
Flytträtt finns inom de flesta avtal och du kan själv avgöra hur pengarna ska placeras. Vill du ta reda på hur DIN pension ser ut? Läs mer om flytträtt och få en samlad överblick över din pension genom att logga in med ditt mobila Bank-ID på minpension.se

Hur gör jag mitt val?

Du gör enkelt ditt val via blanketten för kapitalflytt som du hittar när du loggar in på www.pensionsvalet.se.

Du kan även beställa blanketten genom att mejla till info@pensionsvalet.se eller ringa till Pensionsvalet på telefon 020-650 111.

Skydd för familjen

Du kan välja om du vill ha ett efterlevandeskydd till din pension. Läs mer om efterlevandeskydd via deras hemsida.

Hur placeras mina pengar?

Hos Länsförsäkringar kan du välja att placera dina pensionspengar i fondförvaltning. Då placeras dina pengar till att börja med i en Länsförsäkringar Sparmål-fond som automatiskt anpassas till din ålder. Fonden är till en början en bred aktiefond och aktiedelen minskar när du närmar dig pension. Du kan när som helst byta fonder till någon annan av de rabatterade fonder som Länsförsäkringar erbjuder dig med PA-KFS09. Bytet är helt kostnadsfritt.

Läs mer om våra sparmålfonder i spalten till höger.

Om du inte gör ett val

Om du inte gör något val, hamnar hela din pensionsinbetalning i en försäkring med traditionell förvaltning hos KPA Pensioner.

Du som har försäkring med traditionell förvaltning sedan tidigare

Om du har en försäkring med sparande i traditionell förvaltning sedan tidigare rekommenderar vi dig att titta på vårt erbjudande om att ändra villkor till Nya Trad. Där är förutsättningarna för högre återbäringsränta bättre vilket i sin tur ger en bättre tillväxt i din försäkring.

Läs mer om Nya Trad

Priser anställda i kommunalt bolag
Avgift
Insättningsavgift* 0 kronor
Förvaltningsavgift** 0,39 %
Fast avgift*** 0 kronor
Vid fondförvaltning tillkommer fondernas förvaltningsavgifter.

* Procent på inbetalning

** Procent på förvaltat kapital per år. Förvaltningsavgiften är rabatterad i KAP-KL/AKAP-KL.

*** Per försäkring och år