KAP-KL/AKAP-KL Tjänstepension för dig inom kommun och region

Du som är anställd inom kommun eller region har en tjänstepension som heter KAP-KL eller AKAP-KL. Du kan välja oss för din fondförsäkring.

Hur fungerar din tjänstepension?

Du som är, eller har varit, anställd i kommun eller region har en tjänstepension kallad KAP-KL/AKAP-KL. Din arbetsgivare betalar in en procentsats av din lön till din tjänstepension, den delen bestämmer du själv över hur den ska placeras.

Vill du välja oss som förvaltare behöver du bara logga in med ditt BankID på Valcentralen.se eller Pensionsvalet.se.

Du kan fortsätta arbeta fram till angiven ålder i 32 § i LAS

Från och med den 1 juli 2020 följer pensionsåldern inom KAP-KL/AKAP-KL den angivna åldern i 32§ i LAS som just nu är 68 år.

Det här innebär att din arbetsgivare betalar till din pension tills du uppnår denna ålder. Mer information från oss om vad som gäller vid utbetalningen får du i samband med 68-årsdagen. Självklart kan du fortfarande välja att ta ut din pension vid 65 år – eller vid annan ålder, som tidigast från 55 år. Kontakta oss så berättar vi mer.

Flytt

Om du vill flytta dina pengar till Länsförsäkringar loggar du in på antingen Pensionsvalet.se eller Valcentralen.se som är valcentraler för avtalsområdet KAP-KL/AKAP-KL. Vilken valcentral som gäller för dig beror på för vilken kommun eller region du har arbetat. I normala fall är det den valcentral där du hade din senaste anställning registrerad.

Hur placeras mina pengar?

Hos Länsförsäkringar kan du välja att placera dina pensionspengar i fondförvaltning. Då placeras dina pengar till att börja med i en Länsförsäkringar Sparmålsfond som automatiskt anpassas till din ålder. Fonden är till en början en bred aktiefond och aktiedelen minskar när du närmar dig pension. Du kan när som helst byta fonder till någon annan av de rabatterade fonder som Länsförsäkringar erbjuder dig i KAP-KL/AKAP-KL. Bytet är helt kostnadsfritt.

Skydd för familjen

I tjänstepensionen finns också möjlighet att välja om du vill ha ett efterlevandeskydd till din pension.

Läs mer om dina val på pensionsvalet.se och valcentralen.se.

Om du inte gör ett val

Om du inte gör något val, hamnar hela din pensionsinbetalning i en försäkring med traditionell förvaltning hos KPA Pension med återbetalningsskydd.

Du som har försäkring med traditionell förvaltning sedan tidigare

Om du har en försäkring med sparande i traditionell förvaltning sedan tidigare rekommenderar vi dig att titta på vårt erbjudande om att ändra villkor till Nya Trad. Där är förutsättningarna för högre återbäringsränta bättre vilket i sin tur ger en bättre tillväxt i din försäkring.

Läs mer om Nya Trad

Se vilka fonder som är valbara 

Priser för anställda inom kommun eller region
Avgift
Insättningsavgift* 0 kronor
Förvaltningsavgift** 0,30 %
Fast avgift*** 65 kronor
Vid fondförvaltning tillkommer fondernas förvaltningsavgifter.

* Procent på inbetalning

** Procent på förvaltat kapital per år. Förvaltningsavgiften är rabatterad i KAP-KL/AKAP-KL.

*** Per försäkring och år