Löneväxling för dig som anställd

Löneväxling är ett förmånligt sätt att pensionsspara. Det innebär att du avstår från en del av din bruttolön och får den inbetald till din pension istället.

Vem kan löneväxla?

Du behöver ha en månadslön på 44 923 kronor eller mer efter löneväxling. Om du löneväxlar med en lägre lön påverkas de sociala förmånerna, till exempel sänks din pension i det allmänna pensionssystemet.

Vad innebär ett bruttolöneavdrag?

Det betyder att du som anställd accepterar en lägre bruttolön i utbyte mot pension.

Varför ska jag löneväxla?

En av fördelarna med löneväxling är att du inte betalar skatt på pengarna förrän de betalas ut till dig som pension. Om din inkomstskatt är lägre när du går i pension än vad du betalar i inkomstskatt idag så kan det vara extra förmånligt. Din arbetsgivare kan också betala in cirka 5-6 procent extra till ditt sparande i samband med löneväxling.

Löneväxling är också ett bra alternativ till att spara lite extra till din pension eftersom avdragsrätten för pensionssparande togs bort helt under 2016.

 

Så här mycket kan din pension öka med löneväxling

Om du avstår per månad från bruttolönen 2 000 kr 5 000 kr
blir nettolöneavdraget vid 55 % marginalskatt 900 kr 2 250 kr
och din sparpremie 2 116 kr 5 288 kr
     

Så här mycket extra blir det i pension från 65 år

Vid 5 % värdeutveckling om du i år är: per månad per månad
30 år 32 192 kr 81 219 kr
40 år 18 481 kr 46 500 kr
50 år 8 963 kr 22 613 kr
     
Vid 7 % värdeutveckling om du i år är: per månad per månad
30 år 48 993 kr 123 604 kr
40 år 24 470 kr 61 735 kr
50 år 10 515 kr 26 530 kr

Beräkningen grundar sig på ett månadssparande i fondförsäkring. Utbetalningen är beräknad att pågå i fem år. Även under utbetalningstiden kan pensionen påverkas av värdeutvecklingen. Beräkningen utgår från ett antagande om avgifter och avkastningsskatt. Vald fonds avgifter tillkommer. I försäkringen ingår ett återbetalningsskydd. Det innebär att värdet på sparandet tillfallder din make/sambo eller dina barn, om du skulle avlida innan pensioneringen. Ingen betalningsbefrielse ingår i försäkringen. Exemplet utgör ingen utfästelse om framtida tillväxt.

Ta kontakt med din arbetsgivare och fråga om dina möjligheter att löneväxla.

Vill du löneväxla?

Ta kontakt med din arbetsgivare och fråga om dina möjligheter att löneväxla.

För dig som arbetsgivare

Erbjud dina anställda löneväxling

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss.

Kontakta oss