Privatanställd tjänsteman – ITP

För dig som privatanställd tjänsteman.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Du som är privatanställd tjänsteman har en tjänstepension ITP1/ITP2. Din arbetsgivare betalar in en procentsats av din lön till din tjänstepension, den delen bestämmer du själv över hur den ska placeras.

Hur gör jag mitt val?

I dagsläget kan du inte starta nysparande hos Länsförsäkringar inom ITP1/ITPK. Det går inte heller att flytta ditt sparande från andra ITP1/ITPK försäkringar hit.
Du kan däremot ha din ITP1/ITPK försäkring hos oss sedan tidigare.

Flytt

Är du anställd på ett företag med ett kollektivavtal har du med största sannolikhet avtalspension. En del av din lön sätts av till avtalspension av din arbetsgivare och tillhandahålls av försäkringsbolagen.
Flytträtt finns inom de flesta avtal och du kan själv avgöra hur pengarna ska placeras.

Vill du ta reda på hur DIN pension ser ut? Läs mer om flytträtt och få en samlad överblick över din pension genom att logga in med ditt mobila Bank-ID på minpension.se

Hur placeras mina pengar?

Hos Länsförsäkringar kan du välja att placera dina pensionspengar i fondförvaltning. Då placeras dina pengar till att börja med i en Länsförsäkringar Sparmål-fond som automatiskt anpassas till din ålder. Fonden är till en början en bred aktiefond och aktiedelen minskar när du närmar dig pension. Du kan när som helst byta fonder till någon annan av de rabatterade fonder som Länsförsäkringar erbjuder dig med ITP-försäkring. Bytet är helt kostnadsfritt.
Läs mer om våra sparmålfonder i spalten till höger.

Skydd för familjen

Du kan välja om du vill ha ett efterlevandeskydd till din pension.
Läs mer om efterlevandeskydd på collectum.se

Om du inte gör ett val

Om du inte gör något val, hamnar hela din pensionsinbetalning i en försäkring med traditionell förvaltning hos Alecta utan återbetalningsskydd.

Privatanställd tjänsteman
Avgift
Insättningsavgift* 0 kronor
Förvaltningsavgift** 0,21 %
Fast avgift*** 0 kronor
Vid fondförvaltning tillkommer fondernas förvaltningsavgifter.

* Procent på inbetalning

** Procent på förvaltat kapital per år

*** Per försäkring och år

Mer information

Valbara fonder

LF Sparmålfond

Läs mer om ITP på Collectum.se