Statligt anställd – PA 16 (tidigare PA 03)

Du som är statligt anställd har en tjänstepension kallad PA16 tidigare PA03. Din arbetsgivare betalar in en procentsats av din lön till din tjänstepension, den delen bestämmer du själv över hur den ska placeras.

Tjänstepension för dig som är statligt anställd

Vi erbjuder dig en fondförsäkring där dina pensionspengar är trygga. Du får samtidigt möjlighet till bra avkastning. Det statliga avtalet är uppdelat i två avdelningar beroende på när du är född. För dig som är född före 1988 gäller PA 16 avdelning 2. För dig som är född 1988 eller senare gäller PA 16 avdelning 1.

  • Enkel och trygg entréfond som blir tryggare ju närmare pensionen du kommer
  • Brett utbud av valbara fonder för den som vill skapa en individuell portfölj

Flytt

Är du anställd på ett företag med ett kollektivavtal har du med största sannolikhet avtalspension. En del av din lön sätts av till avtalspension av din arbetsgivare och tillhandahålls av försäkringsbolagen.
Flytträtt finns inom de flesta avtal och du kan själv avgöra hur pengarna ska placeras. Vill du ta reda på hur DIN pension ser ut? Läs mer om flytträtt och få en samlad överblick över din pension genom att logga in med ditt mobila Bank-ID på minpension.se

Hur gör jag mitt val?

Du gör enkelt ditt val genom att logga in med ditt mobila Bank-id på spv.se
Och följ därefter anvisningarna. Eller kontakta SPVs kundtjänst på telefon 020-51 50 40.

Skydd för familjen

Du kan välja om du vill ha ett efterlevandeskydd till din pension.
Läs mer om efterlevandeskydd på spv.se 

Hur placeras mina pengar?

Hos Länsförsäkringar kan du välja att placera dina pensionspengar i fondförvaltning. Då placeras dina pengar till att börja med i en Länsförsäkringar Sparmål-fond som automatiskt anpassas till din ålder. Fonden är till en början en bred aktiefond och aktiedelen minskar när du närmar dig pension. Du kan när som helst byta fonder till någon annan av de rabatterade fonder som Länsförsäkringar erbjuder dig med PA16. Bytet är helt kostnadsfritt.

Läs mer om våra sparmålfonder i spalten till höger.

Om du inte gör ett val

Om du inte gör något val, hamnar hela din pensionsinbetalning i en försäkring med traditionell förvaltning hos Kåpan Pensioner utan återbetalningsskydd.

Du som har försäkring med traditionell förvaltning sedan tidigare

Om du har en försäkring med sparande i traditionell förvaltning sedan tidigare rekommenderar vi dig att titta på vårt erbjudande om att ändra villkor till Nya Trad. Där är förutsättningarna för högre återbäringsränta bättre vilket i sin tur ger en bättre tillväxt i din försäkring.

Läs mer om Nya Trad

Statligt anställda
Avgift
Insättningsavgift* 0 kronor
Förvaltningsavgift** 0,40 %
Fast avgift*** 75 kronor
Vid fondförvaltning tillkommer fondernas förvaltningsavgifter.

* Procent på inbetalning

** Procent på förvaltat kapital per år. Förvaltningsavgiften är rabatterad i PA16.

*** Per försäkring och år