Försäkring för lätt lastbil företag

Maskinskador ersätts upp till 8 år eller 12 000 mil
Assistans dygnet runt vid driftstopp
Krishjälp efter trafikolycka
Så behandlar vi personuppgifter

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om försäkring för lätt lastbil

Val av försäkring för lätt lastbil

Vår företagsförsäkring för lätt lastbil finns i tre nivåer: Trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag och ersätter personskador och skador på annans egendom.

Halvförsäkringen ersätter bland annat olika skador på din lastbil som till exempel brand-, glas-, stöld, maskinskada och elektronik samt assistans vid bärgning, räddning, rättsskydd och kris. Med en helförsäkring får du även skydd för vagnskada exempelvis vid skador på din lastbil vid trafikolycka, även om felet är ditt. 

Vilken försäkring som passar dig beror bland annat på åldern och värdet på din lastbil. Har du en ny lastbil rekommenderar vi att du skaffar en halvförsäkring om din lastbil har så kallad vagnskadegaranti. När vagnskadegarantin går ut bör du ha en helförsäkring.

Med tilläggsförsäkringen MER kan du utöka skyddet för din lastbil exempelvis om du behöver tillgång till hyrbil.

Tänk på att

Du måste försäkra din lastbil samma dag du köper den, den tidigare ägarens försäkring gäller inte.

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och de som är passagerare eller förare av din lätta lastbil. Försäkringen gäller inte om du registrerar och försäkrar den på en annan person än ägaren.

Räkna och köp lätt lastbilsförsäkring

Kör du Toyota?

Tillsammans med Toyota har vi tagit fram en av marknadens bästa och mest omfattande försäkring för Toyotas lätta lastbilar. Försäkringen täcker det mesta du kan råka ut för.

Toyota Business Plus

Vad ingår i försäkringen?

Innehåll Självrisk Helförsäkring Halvförsäkring Trafikförsäkring
Trafik
Personskador och skador på andras egendom. 
1 000 kr* (3 500 kr eller 10, 20 eller 40 procent av prisbasbeloppet för juridisk person) Ja Ja Ja

Brand
Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

1 800 kr Ja Ja  
Glas
Om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av en spricka eller ett stenskott.
1 500 kr, laga stenskott 200 kr Ja Ja  
Stöld
Om din lastbil blir stulen eller om du får inbrott i bilen. 
1 800 kr** Ja Ja  
Assistans och räddning
Bärgning, räddning och bogsering om lastbilen får driftstopp, som till exempel punktering. 
1 500 kr Ja Ja  
Rättsskydd
Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.
20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr Ja Ja  

Maskinskada och elektronik
Fel på motor och elektronik, som trasig kamkedja eller fel på kyl- och värmesystem. Gäller för lätta lastbilar som är högst åtta år gamla eller som har körts längst 120 000 kilometer.

3 000 kr upp till 6 000 mil, 5000 kr upp till 10 000 mil, 7 000 kr upp till 12 000 mil Ja Ja  

Kris
Om du behöver träffa en psykolog efter till exempel en trafikolycka.

Ingen självrisk Ja Ja  

Allrisk
Ersätter om du tankar fel drivmedel eller tappar bort eller skadar bilnyckeln. Ersätter även skador om du råkar skada inredningen i förarkupén för lätta lastbilar som är högst åtta år gamla.

 1 000 kr

 Ja  Ja  

Vagnskada
Skador på din lastbil vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel vid dikeskörning, skadegörelse eller när lastbilen transporteras på båt eller tåg.

3 000 kr/5 000 kr (du väljer självrisk)*

(3 000 kr/5 000 kr eller 10, 20, eller 40 procent av prisbasbeloppet för juridisk person)

Ja    

 * Om föraren är yngre än 24 år och inte är den registrerade ägaren av fordonet tillkommer en självrisk på 1 000 kronor.

**Om din lastbil blir stulen när den har en aktiverad spårningsutrustning som vi godkänt, slipper du självrisken helt.

Vad påverkar priset på din lätta lastbilsförsäkring?

Varje lastbilsägare som har sin försäkring hos oss ska ha ett så rättvist pris som möjligt. Därför tar vi hänsyn till följande faktorer:

 • Fabrikat, typ och årsmodell
 • Din ålder
 • Var du bor
 • Hur mycket du kör lastbilen
 • Vilken självrisk du väljer
 • Vilka tilläggsförsäkringar du väljer

Gäller försäkringen för lätt lastbil utomlands?

Vår försäkring för lätt lastbil gäller i alla EU- och EES-länder. Försäkringen gäller även i de länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet. De länder som är anslutna hittar du på Trafikförsäkringsföreningens webbplats. Trafikförsäkringen gäller dessutom alltid i hela världen för skador som ett svenskregistrerat fordon orsakat.

Att köra utomlands med din lastbil

Trafikförsäkringsföreningens webbplats

Tilläggsförsäkringen MER

Med tilläggsförsäkringen MER får du ett extra skydd i din försäkring och tillgång till en bil i alla lägen.

 • Hyrbil för 75 procent lägre pris om din bil går sönder. Max 60 dagar.
 • Kontant ersättning på 100 kronor per dag istället för hyrbil.
 • Ersättning och sänkt självrisk vid krock med djur eller skadegörelse. Gäller även för halvförsäkring.

Tilläggsförsäkringar

Har du åkeriverksamhet?

Om du använder din lätta lastbil i åkeriverksamhet kan du komplettera med vår tilläggsförsäkring för verksamheten.

Transportörsansvarsförsäkring

Ger ersättning för skador på transporterat gods som du som transportör ansvarar för. Självrisken är 20 % av prisbasbeloppet.

Tilläggspaket företag

Innehåll Självrisk
Egendom på verksamhetsställe
Ersätter skada orsakad av brand, inbrott eller vatten på egendom.
20 % av prisbasbeloppet
Oljeskada
Ersätter oljeskador på din eller annans egendom.
20 % av prisbasbeloppet
Avbrott/extrakostnad
Ersättning förlorat täckningsbidrag eller kostnader för att hyra lokal vid exempelvis brand.
20 % av prisbasbeloppet
Ansvar
Om du blir skadeståndsskyldig.
10 eller 20 % av prisbasbeloppet, beroende på typ av skada

Rättskydd - verksamhet
Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel ett skattemål.

20 % av prisbasbeloppet plus 20 % av kostnaden därutöver

Rån
Ersätter skada eller förlust genom rån eller överfall på dig eller dina anställda.

3 % av prisbasbeloppet
Överfall
Om du eller någon av dina anställda blir skadade genom misshandel.
Ingen självrisk
Kris - verksamhet
Om du eller någon av dina anställda behöver träffa en psykolog efter till exempel ett rån.
Ingen självrisk

Förarskydd
Om du eller någon av dina anställda råkar ut för en olycka eller blir sjuka under en resa i tjänsten.

Ingen självrisk

Resgods
Ersätter skada eller förlust av förarens eller din egendom under resa i tjänsten.

20 % av prisbasbeloppet eller ingen självrisk alls beroende på vem egendomen tillhör

Villkor & förköpsinformation

Viktig information om vår försäkring för lätt lastbil

Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig. 

Har du redan bilförsäkring hos oss?

Logga in och ändra körsträcka

Kör du mer eller mindre än när du köpte bilförsäkringen? Logga in på Mina sidor och ändra körsträckan.

Anmäl skada

Har du fått en skada på bilen? Eller varit med om en olycka? Anmäl det direkt på webben. 

Anmäl skada

Frågor och svar om lätt lastbil

Vanlig frågor och svar kring försäkring för lätt lastbil

 • När kan jag byta försäkringsbolag?
  Det avtal du tecknade när du försäkrade din lastbil hos oss gäller i ett år. Du kan byta försäkringsbolag vid din försäkrings årsförfallodag eller när du byter bil. Detta gäller oavsett om du betalar din försäkring månads-, halvårs- eller årsvis.
 • Gäller min försäkring utomlands?
  Ja, det gör den. Din försäkring gäller i de länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet, däribland Frankrike. Utöver detta gäller din trafikförsäkring för personskador, oavsett vilket land i världen du befinner dig i. Försäkringen gäller om personskadan drabbat en svensk medborgare som har sin hemvist i Sverige och som varit med om en trafikolycka i ett svenskregistrerad fordon.
 • Måste jag kontakta er när jag sålt min lastbil?
  Nej, det behöver du inte. Transportstyrelsen meddelar oss att du sålt den och vi avslutar då din försäkring. De pengar som blir över, den outnyttjade premien, betalar vi tillbaka till dig.
 • Hur gör jag när jag vill ställa av min lastbil?
  Du ställer av bilen hos Transportstyrelsen. De skickar ett meddelande till oss och om du har en halv- eller helförsäkring gör vi om den till en avställningsförsäkring som innehåller brand, glas, stöld, rättsskydd och eventuellt vagnskadeskydd. Har du enbart en trafikförsäkring blir din försäkring vilande tills du ställer på den igen.
 • Hur gör jag när jag vill ställa på min lastbil som varit avställd?
  Du ställer på lastbilen hos Transportstyrelsen. De skickar ett meddelande till oss och vi ger då din lastbil samma omfattning på försäkringen som du hade innan du ställde av den.
 • Måste jag kontakta er när jag sålt mitt släpvagn?
  Ja, det måste du. Eftersom du inte behöver ha trafikförsäkring på släpvagn och husvagn vet inte Transportstyrelsen var du haft din försäkring och kan därför inte meddela oss att du sålt släpvagnen/husvagnen.
 • Har alla försäkringsbolag samma bonussystem?
  Nej, försäkringsbolagen har olika bonussystem och regler.
 • Vad händer om min lastbil inte är trafikförsäkrad?
  Enligt Trafikskadelagen är lastbilens ägare skyldig att ha den trafikförsäkrad (om den inte är avställd). Trafikförsäkringsföreningen tar ut en avgift av lastbilens ägare för den tid som lastbilen är oförsäkrad.
 • Hur gäller försäkringen om jag krockar med ett annat fordon?
  Om felet till olyckan är ditt ersätter trafikförsäkringen, som är obligatorisk, skadorna på den andra bilen och personskador på dig och övriga inblandade. Har du en helförsäkring ersätter försäkringen även kostnaden för skadorna på din lastbil. Om det är den andra bilen som orsakat olyckan ersätter den bilens trafikförsäkring skadorna på dig och din lastbil.
 • Hur ersätter försäkringen om min lastbil blir stulen?
  Om du har en halv- eller helförsäkring får du ersättning för kostnader om den blir stulen eller råkar ut för ett stöldförsök. Om lastbilen bara har en trafikförsäkring får du ingen ersättning om den blir stulen.
 • Gäller försäkringen för stenskott?
  Ja, om du har minst en halvförsäkring. Har du en halvförsäkring får du inte ersättning om glaset går sönder vid en trafikolycka, då behöver du en helförsäkring.
 • Får jag ersättning om lastbilens luftkonditionering går sönder och behöver bytas ut?
  Ja, om du har minst en halvförsäkring ersätter försäkringen genom maskinskadeskyddet reparationen under förutsättning att lastbilen är högst åtta år gammal eller att den körts längst 10 000 mil.
 • När får jag en ny lastbil om min lastbil blir skadad?
  • Om den inte är äldre än ett år
  • Om den inte har körts mer än 20 000 kilometer
  • Om du är den första ägaren
  • Om reparation av skadan överstiger hälften av bilens inköpspris

Tänk på att...

Försäkra ditt fordon samma dag som du köper det.