Säker Gård och Säker Hästverksamhet

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om Säker Gård och Säker Hästverksamhet

Livet på gården är fyllt av glädje och frihet. Med gårdsarbetet följer också ett stort ansvar för dem som bor och jobbar där, liksom för gårdens djur och byggnader. Med Säker gård och Säker Hästverksamhet får du både kunskap och praktisk rådgivning.

Vid en brand kan egendom och i värsta fall liv gå förlorade. Ofta innebär en brand eller annan olycka även stora produktionsförluster. Därför arbetar vi aktivt för att öka säkerheten på Sveriges alla gårdar.

Såhär går det till

 • Du deltar i en e-utbildning.
 • Du certifieras som ”Säker Gård” eller ”Säker Hästverksamhet”.

När du gått igenom utbildningen erhåller din gård kvalitetsmärkningen Säker Gård eller Säker Hästverksamhet.

Säkerhet går först

Kvalitetsmärkningen Säker Gård eller Säker Hästverksamhet är ett kvitto på att du som gårdsägare har gjort allt för att säkerheten på din gård ska vara så hög som möjligt. Det kan ibland kräva lite mer arbete, men som belöning får du en säkrare gård och minskar risken för allvarliga olyckor. 

Gårdens brandskydd

 • Brandsläckningsutrustning i alla byggnader
 • Jordfelsbrytare i alla byggnader
 • Se till att du har godkänd kontroll av fastbränsleanläggning
 • Se till att du har godkänd kontroll av elanläggning

Allmän säkerhet

 • Första förbandsutrustning, lätt tillgängligt och uppmärkt
 • Skyddsräcken vid riskfyllda platser
 • Godkända lås, särskilt vid stöldbegärlig egendom
 • Ordning och reda på gården, både för avfallshantering och materialupplag

 Du, din familj och bostaden

 • Brandvarnare på alla våningsplan
 • Läckagesäkrat kök för att undvika vattenskada
 • Se över era personförsäkringar så du är rätt försäkrad

Anmälan

E-utbildning

Anmäl dig genom att skicka dina kontaktuppgifter till oss via e-post.

Glöm inte skriva vilken kurs du vill anmäla dig till. Efter det att vi fått din anmälan skickar vi en länk till dig, när du är redo att avsätta tid för utbildningen klickar du på länken och följer anvisningarna.