Personförsäkring

Ge dig och dina anställda trygghet på arbetet

Hur skyddar du företaget och dina anställda om någon av er drabbas av sjukdom eller olycksfall? Våra personförsäkringar ger dig en bra mix för bästa möjliga trygghet om olyckan skulle vara framme. För avbrott i verksamheten erbjuder vi även försäkring med ekonomisk ersättning.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om gruppförsäkringar

Ekonomisk trygghet för företag och medarbetare

Genom den allmänna socialförsäkringen har anställda ett grundskydd, men det skyddet är sällan tillräckligt. Några frågor som du bör ställa dig är vad som händer ekonomiskt om du eller dina medarbetare:

  • blir sjuka
  • råkar ut för ett olycksfall
  • avlider

Våra gruppförsäkringar ger det extra skydd som behövs om olyckan skulle vara framme.

Varje situation är unik och behöver sin speciella lösning. Kontakta gärna oss för ett kostnadsfritt rådgivningsmöte där vi tillsammans hittar den försäkringslösning som bäst passar dig. 

Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring

Med sjukvårdsförsäkringen får du snabbt vård, rehabilitering och hälsofrämjande tjänster för att må bra.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Om du är med om en olycka och skadar dig har du möjlighet till ersättning genom olycksfallsförsäkringen.

Sjukförsäkring

Sjukförsäkring

Att vara sjuk är en ekonomisk påfrestning. Med sjukförsäkringen täcker du upp en del av inkomstbortfallet.

Livförsäkring

Livförsäkring

Med en livförsäkring får dina anhöriga ekonomiskt stöd om det värsta skulle hända dig.


Information om gruppförsäkringar

Priser och villkor för gruppförsäkringar

Här finns priser och villkor för dig som har en gruppförsäkring, det vill säga försäkring för företaget.