Återvinning via Stena Recycling

Vi samarbetar med Stena Recycling för hämtning av skrot och farligt avfall hos våra lantbrukskunder. Du väljer själv när du vill använda tjänsten under året.

Vad gäller för lantbruksskrot?

Du får betalt för ditt skrot från gällande marknadspriser där lantbruksskrot delas upp i två områden:

  • Blandskrot, till exempel spillbitar av järn eller mindre maskindelar
  • Skärskrot, till exempel skrymmande material såsom tröskor

Transportkostnad tillkommer på 3 900 kronor enligt Stena Recyclings taxa.

Vad gäller för farligt avfall?

Farligt avfall är ett samlingsnamn på avfall som kan ge upphov till skador på människor, djur eller ekosystem om det inte hanteras på rätt sätt. Exempel från lantbruket kan vara:

  • Spillolja
  • Oljefilter
  • Färg-, lack- och limburkar
  • Bekämpningsmedel

Du står för kostnaden för destruktion av det farliga avfallet och transportkostnad på 1 200 kronor enligt Stena Recyclings taxa.

Så gör du för att beställa hämtning

  1. Gör beställningen via Stena Recyclings hemsida: www.stenarecycling.se/lantbruksskrot
  2. Fyll i formuläret "Starta samarbetet här"
  3. Nu har du ett samarbete med Stena Recycling och kan anmäla hämtning av skrot och farligt avfall

Vill du hellre prata med Stena Recyclings kundtjänst? Ring 010-445 69 82.

Till Stena Recyclings hemsida