Skadeförebyggande tips

Tryggare

Vi vill att du ska känna dig trygg. Följ våra råd och tips nedan för att förebygga skador. Genom åren har vi fått stor kunskap i var riskerna finns och här har vi samlat goda råd och tips för att hjälpa dig slippa tråkigheter.

Tryggare i Hemmet

Villor

Att underhålla sitt hem är en viktig grundsten för ett säkert och tryggt boende.

Välkommen in

Tryggare i Trafiken

Bil med varningsskylt

Allt för många skadas allvarligt i trafiken. Därför jobbar vi aktivt för trafiksäkert beteende.

Du kan göra skillnad

Tryggare Liv & Fritid

Tillsammans kan vi skapa förutsättningar till ett gott  liv och lugn och säker fritid.

Val och möjligheter

Tryggare Resa

Plötsliga och oförutsedda händelser kan skapa oro under din resa. Planera den väl och ta del av våra råd och tips.

Trevlig Resa


Tryggare i Samhället

Att engagera sig på riktigt och samarbeta är viktigt för att utveckla och hitta bra lösningar för att kunna påverka din och vår miljö.

Ditt och vårt samhälle