Om oss

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Länsförsäkringar Skåne

Kundägt och nära

Vi som arbetar på Länsförsäkringar Skåne bor där du bor, kör samma väg till jobbet och har samma väder som du. Vi hävdar att de som finns nära dig har lättare att engagera sig, förstå och hjälpa än de som befinner sig långt borta. Kanske är det därför som Länsförsäkringar enligt undersökningarna har Sveriges nöjdaste kunder i flera olika kategorier.

I det kundägda Länsförsäkringar Skåne finns inga andra intressenter än kunderna. Företagets uppgift är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt. Vårt långsiktiga mål är att verksamheten ska gå jämnt ihop – med låga premier och hög servicegrad. Och skulle vi få ett större överskott blir det återbäring, i form av pengar tillbaka eller sänkta premier.

Din ekonomiska trygghet

Vi kan hjälpa dig med det mesta som har med din trygghet att göra. Inte bara skydd för din familj och dina ägodelar, inte bara det som har med pengar att göra och inte bara om du vill byta bostad, utan allt. Samlat på samma ställe.

Hör av dig till oss om du vill veta mer om oss eller har frågor!

Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt
Styrelsens säte: Helsingborg
Organisationsnummer 543001-0685
Box 742 , 251 07 Helsingborg
E-post: info.skane@lansforsakringar.se


Kundinflytande

Som kund är du delägare

I det kundägda Länsförsäkringar Skåne sker allt med utgångspunkt från kundens intresse eftersom det inte finns andra ägarintressen. Som försäkringstagare i Länsförsäkringar Skåne är du också delägare.


Vem vill du ska representera dig?

Som delägare i Länsförsäkringar Skåne har du inflytande över verksamheten genom fullmäktige. Kunderna i varje kommun utser genom aktivt val sina representanter i fullmäktige.

Fullmäktige består av 50 personer/kunder. Antalet ledamöter per kommun är fastställt i Länsförsäkringar Skånes bolagsordning.

Kunderna väljer representanter

Val till fullmäktige sker kommunvis vart tredje år. Kunderna i kommunen utser genom ett digitalt val sina representanter. Valberedningen består av fem fullmäktigeledamöter från olika delar av Skåne.

Föreslå representant

Som försäkringskund kan själv ge förslag på den person i din kommun som du skulle vilja ha som fullmäktigeledamot.

Kommande fullmäktigeval

  • 2020 är det fullmäktigeval i Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lund, Staffanstorp, Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalöv.
  • 2021 är det fullmäktigeval i Båstad, Örkelljunga, Åstorp, Perstorp, Klippan och Ängelholm.
  • 2022 är det fullmäktigeval i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystad, Burlöv, Lomma, Malmö, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

 


Vår värdegrund

Vi erbjuder ett brett sortiment av funktionella bank- och försäkringslösningar.
I vårt erbjudande är det lika viktigt med service och mervärden som förenklar vardagen och skapar trygghet för våra kunder och ägare.

Det  som gör att vi tillsammans når vår vision om en en tryggare och enklare vardag är vår värdegrund; de värderingar vi står för och tror på.

Vår värdegrund

Vi engagerar oss
Vi bryr oss och gör det lilla extra för kunden och för varandra. Vi tar aktivt ansvar att lösa problem genom att lyssna, ställa frågor och dela med oss av vår samlade kunskap.  Vi agerar proaktivt för att möta kundens nuvarande och kommande behov.

 

 

Vi samarbetar
Vi samarbetar prestigelöst och tar ansvar för att lösa kundens hela behov. Vi hjälps åt, ger varandra feedback och lär av varandra. Vi drar nytta av varandras kompetens och agerar gemensamt för att hitta de bästa lösningarna.

Vi driver utveckling
Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet för att säkerställa vår konkurrenskraft. Vi prövar och söker ständigt nya lösningar som ökar värdet för kunden. Vi tar aktivt ansvar för att fortlöpande utveckla oss själva och varandra. Vi utvärderar, reflekterar och använder vår samlade kompetens för att göra skillnad.

Vi gör det enkelt
Vi förenklar och tydliggör. Vi lyssnar aktivt och ställer frågor för att sätta oss in i kundens situation. Vi kommunicerar och förklarar tydligt så att alla verkligen förstår.

 


Samhällsengagemang och miljö

Vi vill dela med oss av kunskap

Vi är vana vid att arbeta för människors trygghet. Länsförsäkringar Skåne är kundägt och vi grundades med tanken om att vi blir starkare tillsammans. Att vi gemensamt kan klara av det som vi var och en för sig inte mäktar med. Så tänker vi och våra 400 000 kunder och delägare än idag.

Nu behöver vi använda vår styrka för att hantera de nya utmaningar vi står inför inom miljöområdet och i samhället.

Vi tror att med rätt kunskap ökar tryggheten och att vårt viktigaste samhällsengagemang är att dela med oss av kunskap inom de områden vi har kompetens. Vi hoppas att du vill vara med.

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och om hur vi delar med oss av kunskap för att undvika skador och skapa ekonomisk trygghet.

Läs mer om hur vi delar med oss av kunskap

 

  •  

Så här jobbar vi med miljöfrågor

Alla företag påverkar miljön. Länsförsäkringar Skåne måste också minska sin negativa miljöpåverkan. Det vi kan göra är till exempel att köra bil mindre, använda grön el och minska på pappersanvändningen. Inom dessa områden har vi satt upp mål och följer kontinuerligt upp förbättringarna.

När det gäller bilkörning i tjänsten har vi en positiv trend. För varje år kör vi lite mindre. Troligen beror det på att vi har blivit bättre på att planera våra resor och samåka när det är möjligt. En stor utmaning vi har framför oss handlar om vilken sorts bilar vi kör. Idag har vi tre miljöbilar men de flesta resor görs med konventionella bilar.

Vi köper in grön el till alla våra kontor och gör vårt bästa för att inte slösa med energin i onödan. Vi mäter miljöpåverkan från el, värme och vatten.

En annan utmaning handlar om våra papper. Pappersanvändningen internt minskar men vi är långtifrån nöjda. Vi vet att du som kund ofta får alldeles för mycket papper från oss och det är något som vi är på väg att ändra på.


Vårt största miljöansvar är att förebygga skador

Kan ett försäkringsbolag göra mer för miljön än att sortera papper och släcka lamporna när folk går hem från kontoret?

Vi kan göra mycket mer. Att förebygga skador är vår viktigaste insats för miljön. Varje brand släpper ut åtskilliga ton koldioxid och alla reparationer kräver resurser. Om vi lyckas minska skadorna med fem procent handlar det om flera hundra ton koldioxid per år, kanske till och med tusen ton koldioxid. Det motsvarar koldioxidutsläppet från 125 personbilar som kör ett varv runt jorden vardera.

Det finns gott om utmaningar. Vad som händer i framtiden vet ingen, men att klimatet ändras och att det finns alldeles för många giftiga kemikalier i omlopp känner vi redan till. Det här innebär helt nya risker. Och det här med att hantera risker och hitta lösningar är vi bra på. Att anpassa samhället till nya förutsättningar handlar också om att förebygga skador. Att föra dialog och sprida kunskap är viktigt för oss.

Så vårt miljöansvar handlar absolut om våra papper och lampor. Men ännu mer om att förebygga skador.


Så påverkar din försäkring miljön

Miljöaspekten finns med hela tiden när det handlar om försäkringar. Från det att du lyfter luren för att köpa din försäkring till dess att vi hjälper dig att reparera efter en skada. Fast allra helst hoppas vi förstås att du ska slippa att drabbas. Att undvika skador är vårt allra största bidrag till en bättre miljö.


Historia

Med rötter i 1800-talet

Länsförsäkringar Skåne är bildat av 1800-talets skånska brandstoder, men vår historia börjar tidigare än så. Redan på medeltiden slog sig grannar ihop för att hjälpa varandra om olyckan var framme. Om granngården brann ned hjäptes man åt att bygga upp gården och ersätta spannmål eller djur som gått förlorade. Det var ur denna gemenskap som brandstoderna (ungefär ”brandstöd”) uppstod och vid slutet av 1600-talet hade de spridit sig över hela Sverige.

Varför vi gör det vi gör
Sedan det första skånska länsförsäkringsbolaget bildades 1836 av sammanslagna brandstodsföreningar har vi vuxit och utvecklats i takt med att samhället utvecklats och behoven förändrats för våra kunder och ägare. Men, våra rötter och historia är tydliga än idag; vi ägs gemensamt av våra kunder, vi är geografiskt knutna till vårt närområde och vårt mål är att öka tryggheten för alla genom att vi hjälper varandra. Vår historia berättar tydligt varför vi gör det vi gör.

 

Se filmen om Länsförsäkringsgruppens ursprung

 

 


Organisation och ledning

Valberedning

Valberedningen har bolagsstämmans uppdrag att lämna förslag på kandidater vid val till styrelsen och till fullmäktige.

 

Fullmäktige

Utöver på den årliga bolagsstämman träffas fullmäktige, styrelse och företagsledning en gång på hösten
för att diskutera angelägna frågor. Fullmäktige får regelbundet ett digitalt nyhetsbrev där bolagets ekonomiska resultat redovisas och kommenteras. På så vis följer fullmäktige kontinuerligt verksamhetens utveckling.

När fullmäktige samlas till bolagsstämma utgör de bolagets högsta beslutande organ.

Sittande fullmäktigeledamöter


Styrelse

 

Otto Ramel - Ordförande

 

Ingemar Månsson - Vice ordförande

 

Anna Kleine

 Katarina Axelsson Lindgren  

Katarina Axelsson Lindgren

 

Åsa Odell

 

Susanne Bäsk (tidigare Petersson)

 

Johnny Petré

 

Anders Östryd

Björn Lindwall

Personalrepresentant

Katrin Nydell

Personalrepresentant

 

Företagsledning

 

Susanne Bäsk (tidigare Petersson) 

Vd

Janice Söderholm Kvist

CFO 

Camilla Pettersson

Chef HR och Kontorsservice

Ingemar Helgesson

Chef Marknads -, Kommunikations -, och Verksamhetsstöd

Johan Hängsel

Chef Affärsområde Försäkring

Jonas Jonasson

Chef Affärsområde Bank

Nebojsa Bjelobrk

Chef Transformation, Utveckling och IT

 

    


Bolagsstyrning

Bolagsordning

Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne, ömsesidigt beslutas vid bolagsstämman. Den senaste bolagsstämman ägde rum 15 mars 2018.

Här finns bolagsordningen från den 2017-11-16.

 

 

Bolagsstyrningsrapport

Länsförsäkringar Skåne är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Bolagsformen innebär att bolaget till sin helhet ägs av försäkringstagarna och att de i egenskap av ägare genom inbetalning av försäkringspremier kollektivt bidrar till bolagets riskkapital.


Länsförsäkringar Skånes bolagsstyrning regleras av Försäkringsrörelselagen, Finansinspektionens föreskrifter och råd, bolagets bolagsordning och fastställda interna riktlinjer och policies. Denna bolagsstyrningsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Här finns bolagsstyrningsrapport  från mars 2017

 


Bolagsstämma

Bolagsstämman är fullmäktige bolagets högsta beslutande organ. Länsförsäkringar Skånes styrning och utveckling styrs av beslut i en rad bolagsorgan, med bolagsstämman som högsta beslutande organ. Bolagsstämman väljer bolagets styrelse och revisor. Till bolagsstämmans uppgifter hör också att bland annat fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet av verksamheten samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd. Bolagsstämman beslutar även om styrelsearvode och arvodering av revisor. 

Här finns protokoll från bolagsstämman 14 mars 2019

Länsförsäkringar Skånes bolagsstämma hålls i Malmö den 14 mars 2019.

Årsredovisning och SFCR-rapport


Årsredovisning Länsförsäkringar Skåne 2018

SFCR-rapporten beskriver solvens och finansiell ställning i bolaget.

SFCR-rapport 2018

SFCR-rapport 2017

SFCR-rapport 2016