Vår lokala hållbarhetsredovisning

I vår hållbarhetsredovisning får du en bild av vårt arbete med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Nytt för 2019 är att vi antagit de globala målen som ett ramverk för vårt hållbarhetsarbete. Inom sju av målen tror vi att vi har större möjlighet att bidra i positiv riktning, varvid de kommer vara prioriterade i vår organisation: 

 

Våra sju globala mål.jpg

 

År 2019 började vi också redovisa enligt GRI (Global Reporting Initiative). På så sätt vill vi skapa större transparens i vårt hållbarhetsarbete, samt göra det lättare att jämföra vårt hållbarhetsarbete med andra organisationer. 

GRI är ett globalt system för att redovisa hållbarhet som går ut på att föra dialog med organisationens viktigaste intressenter gällande hållbarhetsfrågor och sedan korsreferera det mot de områden där organisationen har störst möjlighet att påverka.

Du hittar vår hållbarhetsredovisning i vår årsredovisning: Årsredovisning Länsförsäkringar Skåne.pdf