Så påverkar din försäkring miljön

Miljöaspekten finns med hela tiden när det handlar om försäkringar. Från det att du lyfter luren för att köpa din försäkring till dess att vi hjälper dig att reparera efter en skada. Fast allra helst hoppas vi förstås att du ska slippa att drabbas. Att undvika skador är vårt allra största bidrag till en bättre miljö.

När du köper försäkring

Det är mycket att tänka på när man köper en försäkring. Miljö är nog i ärlighetens namn inte det första man tänker på som privatperson i det läget. För många stora företag ser det däremot annorlunda ut. Där ökar kraven på miljöhänsyn och då ställs även krav på oss som försäkringsbolag. Vissa kunder kräver till exempel att vi är miljöcertifierade och att vi kan visa upp ett seriöst miljöarbete. Det tycker vi är positivt!

Att förebygga skador är vår viktigaste insats för miljön. Vi bedömer alltid risken för en skada när vi säljer en försäkring. Som privatperson har du möjlighet att få rabatt om du minskar risken för skada. Det kan handla om att installera larm eller att ha brandsläckare. När företag och lantbruk köper försäkring av oss gör vi ibland ett besök på plats för att tillsammans gå igenom riskerna.

Även om du som privatkund kanske inte har funderat så mycket på miljöfrågorna när du köper din försäkring av oss kan du känna dig trygg med att vårt miljöengagemang är äkta.

När skadan inträffar

Vi hoppas att du ska slippa vara med om något som gör att du behöver din försäkring. Ett inbrott eller en brand är ofta en svår upplevelse. En vattenskada ställer till med stora problem och det tar tid innan allt är som vanligt igen. Men varje år är det åtskilliga hundratals kunder bara här i Skåne som är med om just detta.

Ur ett miljöperspektiv har det också konsekvenser. En brand medför mycket stora koldioxidutsläpp. Utöver själva branden tillkommer utsläpp i samband med röjning, bortforsling av brandrester, tillverkning och transport av material och produkter som används i samband med återuppbyggnaden.

Räknat på detta sätt är koldioxidutsläppet vid en villabrand 25 000 kilo. En vattenskada har på samma sätt beräknats medföra koldioxidutsläpp med 300 kilo när den torkas och repareras.

Branden belastar alltså miljön mest per skada men å andra sidan inträffar det fler vattenskador. Den sammantagna miljöpåverkan är dock störst från brandskador.

Reparationen

Vi samarbetar med många lokala entreprenörer som hjälper oss att reparera din skada när olyckan har varit framme. För att bli en av dessa utvalda entreprenörer ställer vi en hel del krav, många handlar om att service och kvalitet ska hålla måttet men även miljökrav finns med på listan.

Våra upphandlare går igenom kraven med alla entreprenörer när vi skriver avtal med dem. Att de vi samarbetar med ska följa gällande miljölagstiftning är såklart en självklarhet och utöver det kräver vi att de ska ha en gällande miljöpolicy.

Om det gör någon skillnad? Många är glädjande nog redan duktiga på miljöområdet. Men ibland finns det utrymme för förbättringar. Vi tror att det spelar roll att vi som försäkringsbolag visar att miljöfrågorna är viktiga för oss och att vi tar upp ämnet till diskussion. Det är efterfrågan som styr utvecklingen

Den bästa skadan är den som aldrig händer

För dig kan en bra fuktspärr vara skillnaden mellan ett friskt badrum och en rejäl vattenskada. För miljön kan det vara skillnaden mellan noll kilo koldioxid och ett 300-kilos utsläpp.

Det allra bästa är såklart om skadan aldrig inträffar. Det är bäst för dig som kund och det är också bäst för miljön. Det finns en hel del man kan tänka på för att undvika skad