Samtalsstöd till alla småföretagare

Många av våra företagskunder har det riktigt svårt nu på grund av coronapandemin. De ekonomiska problemen kan komma snabbt och i sin tur leda till mycket oro. Därför ger vi alla företagskunder som driver ett mindre företag möjlighet till samtalsstöd.

För att möta den oro som många av våra företagskunder känner, öppnar vi upp det samtalsstöd som ingår i försäkringen Bo Kvar och i sjukvårdsförsäkringen, till alla våra småföretagare med försäkrings- och/eller bankengagemang hos oss. Du som är företagskund erbjuds möjlighet att använda tjänsten utan kostnad för att få stöttning med problem kopplade till coronaviruset.

Du får prata med en specialist

Du får prata med en socionom som kan ge stöd och vid behov boka tid för samtal med en annan specialist. Du får tillgång till:

  • Chefsstöd (stöd i frågor som rör ledarskap, kommunikation och HR)
  • Ekonom (t.ex. vägledning kring stödpaket)
  • Jurist (juridiska frågor som uppstått till följd av pandemin)
  • Psykolog (personlig stöttning i en orolig tid)

Läs mer om samtalsstöd och hur du använder tjänsten

Se alla nyheter