Utlandsbetalningar

Om ditt företag gör affärer utanför Sverige kan du välja olika typer av utlandsbetalningar beroende på vilket land du ska skicka pengar till och i vilken valuta.

Betalningar till och från utlandet

Enklast och billigast gör du en SEPA- eller Normalbetalning i internetbanken. Du kan även komma in på något av våra kontor eller ringa telefonbanken på 0771-666 555 för att få hjälp.

Välj SEPA-betalning när du ska skicka pengar i euro till EU- och EES-länderna, Monaco och San Marino och Schweiz. De når mottagaren nästa bankdag när du skickar betalningen i internetbanken före klockan 19.00 och den kostar ingenting.

Välj Normalbetalning när du ska skicka pengar i annan valuta än euro till EU- och EES-länderna, Monaco, San Marino och Schweiz samt när du ska skicka pengar till länder utanför dessa områden. Pengarna når betalningsmottagarens bank beroende av land och vilka rutiner mottagarbanken har.

Du kan skicka en check men bara i USD och bara till mottagare utanför EU/EES-länder. Fyll i en ansökan och lämna in den på något av våra kontor.

Fyll i en checkansökan (pdf)

Tänk på valutakursen

När du gör en utlandsbetalning reserveras beloppet på ditt konto med en preliminär valutakurs och när växling sedan sker bestäms kursen. Tänk därför på att ha tillräckligt med pengar på kontot för att slippa övertrassering om slutbeloppet skulle bli högre än det som är reserverat.

Aktuella preliminära valutakurser

Hjälp med valutaomvandling

Det här behöver du för att skicka eller ta emot pengar från utlandet

 • Namn, adress och land på den som ska ta emot pengarna. Kontrollera att alla uppgifter är korrekta.
 • Kontonummer där pengarna ska sättas in. Numret skrivs i IBAN-format, en internationell standard. Du hittar ditt kontonummer i IBAN-format i Internetbanken.
 • Bankens BIC/SWIFT-adress dit pengarna ska skickas. Det är en kod på åtta eller elva tecken som används för att identifiera banker och andra finansiella institut. När du fyllt i den hämtas betalningsmottagarens namn och adress automatiskt. Länsförsäkringars BIC/SWIFT-adress är ELLFSESS.
 • Några länder använder ett nationellt id istället för istället för BIC/SWIFT-adress, till exempel USA och Kanada. Det börjar med två bokstäver och sedan ett antal siffror för varje land.

Kontrollera med mottagarbanken i vilken valuta du ska skicka pengarna.

Lösa in och ta emot utländska checkar

Tänk på att det är tryggare, billigare och går snabbare om du begär normal utlandsbetalning direkt till ditt konto istället för att ta emot checkar. Speciellt då många checkar inte går att lösa in på grund av omfattande checkbedrägerier.

Om du får en utländsk bankcheck kan du lösa in den på våra kontor. Det tar mellan tre veckor upp till 90 dagar beroende på den utländska bankens rutiner. Vi skickar alla ankommande checkar för inkasso.

Prislista för utlandsbetalningar (pdf)

Reklamationer

Vi hjälper dig att rätta till eventuella fel vid utlandsbetalningar genom en reklamation, exempelvis om pengarna inte nått mottagaren. Om den mottagande banken begär kompletterande uppgifter eller skickar tillbaka beloppet, räknas det också som en reklamation.

Kontakta oss om du har frågor

Kostnader för reklamationer

Om reklamationen inte beror på något fel från din sida har du rätt till ersättning för avgifter och ränta som uppstått. Om felet beror på att du lämnat fel uppgifter tar vi ut en reklamationsavgift enligt aktuell prislista. Vissa utländska banker tar betalt för att handlägga reklamationer vilket gör att den kostnaden kan läggas till reklamationsavgiften. Då drar vi den kostnaden från ditt konto i efterhand.
En reklamation tar ofta lång tid att handlägga och tiden kan variera mellan olika länder.

Frågor och svar om utlandsbetalningar

 • Försäkringar

  Ring Spärrservice +46 8 588 400 11 och spärra kortet. Behöver du komma åt dina pengar kan du samtidigt begära ett Expresskort som du får inom några dagar eller Emergency Cash, som du får inom några timmar.


  Hjälpte det här svaret dig? 23 av 32 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Vi rekommenderar att du väljer landets valuta då du oftast får en förmånligare valutakurs då. Om du väljer svenska kronor har säljföretaget fria händer att själv sätta valutakursen.


  Hjälpte det här svaret dig? 79 av 167 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Vi samarbetar med DNB vad gäller utlandsbetalningar. Normalt räcker det med att uppge Länsförsäkringars BIC/SWIFT-adress ELLFSESS, men om den utländska avsändarbanken kräver uppgift om vår täckningsbank så är deras BIC/SWIFT-adress DNBANOKK.


  Hjälpte det här svaret dig? 412 av 871 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Är du kund hos oss påverkas du inte av några förändringar då vi redan följer den gemensamma betalmarknadens lagstiftning för SEPA-betalningar.


  Hjälpte det här svaret dig? 22 av 51 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  IBAN-nummer är ett bankkontonummer enligt internationell standard som du behöver för att betala eller ta emot betalningar från utlandet.

  Du hittar ditt bankkontonummer i IBAN-format genom att logga in på Mina sidor, klicka på "Konton" och sedan välja det konto du vill använda. Där hittar du ditt IBAN-nummer under rubriken "Kontoinformation". 

  Du kan inte se ditt IBAN-nummer i appen utan måste logga in på Mina sidor på lansforsakringar.se.

  Logga in på Mina sidor


  Hjälpte det här svaret dig? 382 av 906 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  SEPA (Single Euro Payments Area) drivs bankgemensamt och baseras på politiska krav som stöttas av EU och har som syfte att skapa en gemensam marknad för eurobetalningar i Europa. Alla EU/EES-länder, Monaco, Schweiz och San Marino ingår i SEPA.

  SEPA samverkar med betaltjänstdirektivet Payments Services Directive (PSD). Det handlar framförallt om kundernas rättigheter och bankernas skyldigheter som exempelvis krav att tydligt informera kunderna om priser och villkor för betalningarna.

  Bankerna samordnar sig genom European Payments Council (EPC) och driver där arbetet med att göra verklighet av visionen om ett gemensamt betalområde i Europa. Bland annat sker där regelbundna uppdateringar av produktregelverken för SEPA-betalningar.


  Hjälpte det här svaret dig? 53 av 161 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Det en kod på åtta eller elva tecken som används för att identifiera banker och andra finansiella institut vid betalningar mellan länder. 


  Hjälpte det här svaret dig? 108 av 330 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Är du kund hos oss påverkas du inte av några förändringar då vi redan följer den gemensamma betalmarknadens lagstiftning för SEPA-betalningar.


  Hjälpte det här svaret dig? 22 av 51 har fått hjälp av svaret